You are here

Budgetprocessen rundes af 4. november

Den årlige aftale om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL bliver normalt indgået i midten af juni måned. Pga. folketingsvalget 5. juni 2019 og den efterfølgende proces for regeringsdannelse betyder det, at der er nogle ændrede datoer i budgetprocessen i Favrskov Kommune.

I arbejdet med budgettet har der været en Plan A og en Plan B. Det er nu besluttet at gennemføre den videre budgetproces efter Plan A. Det betyder, at byrådet holder temamøde om den økonomiske situation tirsdag 24. september 2019 kl. 16-18. Byrådet holder desuden budgetseminar vedrørende driftsbudgettet fredag 27. september 2019 kl. 8-19.

1. behandlingen i både Økonomiudvalget og byrådet foregår tirsdag 8. oktober 2019.

Budgetforslaget bliver sendt i høring i perioden 8.-24. oktober kl. 12, og der er borgermøde mandag 21. oktober 2019 i Sløjfen i Hadsten.

2. behandlingen af budgettet sker mandag 4. november 2019 i Økonomiudvalget og i byrådet. Budgettet skal efter loven gennemgå to behandlinger i både Økonomiudvalg og byrådet.

Kommunernes budgetter skal normalt være vedtaget inden 15. oktober, men de forsinkede økonomiforhandlinger betyder, at social- og indenrigsministeren har givet en dispensation til, at kommunernes budgetter først skal være vedtaget 5. november 2019.

Se hele tids- og procesplanen for Budget 2020-23 her

 

Dato: 07. august 2019

Senest opdateret:

13. september 2019