You are here

Vigtige datoer i forbindelse med valget 21. november

Tirsdag 21. november 2017 er der valg til kommunalbestyrelse og regionsråd. Du kan stemme fra kl. 8.00 til kl. 20.00.

Borgerne i Favrskov Kommune skal vælge 25 medlemmer til Favrskov Byråd.

Hvem kan stemme?

Det kan alle, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i Favrskov Kommune, og som enten:

 • er dansk statsborger

 • er statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge, eller

 • har boet mindst tre år i Danmark, Færøerne eller Grønland.

Hvor kan du stemme?

Der er 14 afstemningssteder i Favrskov Kommune:

 


Hvem kan stille op til byrådet?

Det kan alle, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i opstillingskommunen, og som enten:

 • er dansk statsborger

 • er statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge, eller

 • har boet mindst tre år i Danmark, Færøerne eller Grønland.

Som kandidat kan du:

 • Opstille alene

 • Opstille via et parti

 • Opstille via en parti-neutral borgerliste

   

  Kandidatlister

  Navne på kandidater, der stiller op til valget, skal skrives på en særlig blanket. Hver liste må højst indeholde 29 kandidatnavne og skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 stillere, der har valgret og er bosat i Favrskov Kommune. Ingen må være stiller for mere end én kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat.

   

  Indlevering af kandidatlister skal foregå i perioden 19. september til 3. oktober 2017 kl. 12. Listerne skal afleveres i Favrskov Kommune, Borgerservice, Skovvej 20, Hinnerup.

  Nuværende partier i Favrskov Byråd kan som noget nyt fritages for kravet om stillere. Partier i byrådet kan søge om fritagelse fra stillerkravet ved at indgive kandidatlisten i perioden 5. til 19. september 2017 kl. 12.

  Senest 26. september 2017 kl. 12 oplyser Valgbestyrelsen, om partiet kan fritages fra stillerkravet. Hvis der ikke kan gives fritagelse, kan der frem til og med 3. oktober 2017 kl. 12 fremsendes en ny kandidatliste inkl. underskrifter fra stillere.

Anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund

Kandidatlister, der er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund. Kandidatlister med forskellige bogstavbetegnelser kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.

Anmeldelse af valgforbund og listeforbund skal indleveres til Favrskov Kommune, Borgerservice, Skovvej 20, Hinnerup, inden 9. oktober 2017 kl. 12.

Blanketter til kandidatliste og anmeldelse af listeforbund og valgforbund kan fås hos Borgmestersekretariatet og HR, Skovvej 20, Hinnerup, 89 64 61 04, hjns@favrskov.dk

 

 

 

 

 

Dato: 01. september 2017

Senest opdateret:

07. september 2017