You are here

Udvalg inviterer til åbenhed og udvikling

  • Birgit Liin

    - Vi er meget åbne og vil rigtig gerne invitere andre ind, siger Birgit Liin.

Børne- og Skoleudvalget anbefaler at få flere øjne på sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Erfaringerne kan så bruges på andre områder, siger udvalgsformanden.

Fra det forrige byråd har Børne- og Skoleudvalget fået opgaven med at kigge på antallet af sager, som Ankestyrelsen har omgjort på børneområdet, og styrke dialogen med forældrene.

Birgit Liin, (V) formand for Børne- og Skoleudvalget udtaler:
- Vores medarbejdere bestræber sig hver dag på at yde den bedst mulige hjælp til familierne inden for lovens rammer. Imidlertid er sagsbehandlingen under pres som følge af stigende dokumentationskrav fra Ankestyrelsen og et stigende antal klager fra forældrene. Det betyder desværre, at det ikke altid er muligt at overholde den tidsfrist på tre måneder, som byrådet har sat for afgørelserne. Derfor foreslår vi nu byrådet, at der gennemføres en grundig analyse af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, så vi får et godt grundlag for at vurdere, hvordan vi kan gennemføre forbedringer på området.

Birgit Liin forklarer, at udvalget konkret indstiller til byrådet, at forvaltningen ansøger en Task Force fra Socialstyrelsen om at stå for en undersøgelse af Favrskov Kommunes praksis på børnehandicapområdet.
- Vi er meget åbne og vil rigtig gerne invitere andre ind, der kan være med til at kvalificere praksis og se med friske øjne på, hvordan vi kan blive endnu skarpere i vores sagsbehandling. Det er min klare forventning, at den viden, vi får, vil kunne bredes ud til gavn for hele børneområdet, siger Birgit Liin.

Task Forcen skal undersøge både styrker og udfordringer i sagsbehandlingen, og vil på den baggrund give kommunen anbefalinger til den videre udvikling af sagsbehandlingen.
- Et Task Force-forløb varer cirka to år. Det er en omfattende proces, men erfaringer fra andre kommuner gør, at vi mener, det er indsatsen værd. Hvis vi får afslag fra Socialstyrelsen, foreslår vi at gennemføre et lignende analyseforløb i samarbejde med en anden ekstern part, siger Birgit Liin.

Sideløbende skal der gennemføres et forløb, hvor der er fokus på dialogen med familierne. Det skal bestå af fokusgruppeinterviews og dialogmøder med berørte borgere, handicaporganisationer og kommunens borgerrådgiver. Forløbet skal være med til at give inspiration til samarbejdet mellem kommunen og familierne.

- Vi anerkender fra udvalgets side, at der er pres på vores ressourcer i børnehandicapafdelingen, og at vi har brug for viden om, hvordan vi kan afhjælpe presset og styrke borgerkontakten. Vi håber desuden at få nogle erfaringer og bud på ”best practice”, som vi kan brede ud til resten af børneområdet, understreger Birgit Liin.


Fakta:

På børnehandicapområdet fik Favrskov Kommune i de første tre kvartaler af 2017 medhold i 44 procent af ankesagerne (stadfæstelse). 24 procent af sagerne blev sendt tilbage til kommunen til fornyet vurdering (hjemvisning), og i 32 procent af sagerne blev afgørelsen ændret af Ankestyrelsen.

Dato: 09. februar 2018

Senest opdateret:

09. februar 2018