You are here

Svar på spørgsmål fra Tommesensvej

På vegne af initiativgruppen Tommesensvej har Per Holm Knudsen i et læserindlæg i Favrskov Posten tre spørgsmål til forvaltningen. Læs svarene på de tre spørgsmål:

Spørgsmål 1: Kan kommunen oplyse, hvilke repræsentanter som Favrskov Kommune har inviteret til dialogmøde og efter hvilke kriterier netop disse borgere er inviteret?

Dialogmødet blev holdt med inviterede gæster. På mødet præsenterede kommunen sine ideer til en serviceordning for private fællesveje og fik bidrag fra inviterede borgere til det videre arbejde med serviceordningen. Dieter Delling var inviteret som repræsentant for en eksisterende grundejerforening, Svalevej i Hinnerup. Han blev inviteret i sin egenskab af formand for en grundejerforening, som har erfaring med egen drift af en privat fællesvej. Ove Præst, Enghavevej i Hammel var inviteret som deltager, da han havde vist interesse for sagen. Den sidste deltager var Torben Gorm Larsen, fra Hagenstrupvej i Ulstrup. Han var ligeledes inviteret, da han også havde vist interesse i sagen.


Spørgsmål 2: Kan Favrskov Kommune oplyse, hvem man betragter som ”brugere af ejendomme” på en privatiseringstruet vej?

Med udtrykket "brugere af ejendomme" er der først og fremmest tænkt på lejere. Det fremgår af bemærkningerne til §124 i den nye vejlov. Bestemmelsen i den nye vejlovs §124, stk. 6, svarer til bestemmelsen i den tidligere vejlovs §90, stk. 5. Dog indgår ordene "og brugere af ejendomme" ikke længere i bestemmelsen.
 

Spørgsmål 3: Kan Favrskov Kommune oplyse, hvad Tommesensvejs bæreevne er i forhold til et lastbillæs på cirka 48 tons. Dels hvad er Tommesensvej dimensioneret til i forhold til tryk på vejen? Dels hvor mange af de cirka 800 lastbillæs, der har kørt på Tommesensvej?

Der er givet tilladelse til 800 vognlæs. Favrskov Kommune har ikke dokumentation for, hvor mange af de 800 lastbiler der har benyttet Tommesensvej. Vejen er generelt bygget til at håndtere normal trafik, herunder kørsel med lastbiler. Det kan desuden bemærkes, at beregningsmodellen for asfaltens restlevetid tillader trafik af op til ti lastbiler i døgnet.

Dato: 05. september 2016

Senest opdateret:

05. september 2016