You are here

Styrket sundhedsindsats på handicap- og psykiatriområdet

  • bænk og blad

    Borgere i botilbud vil som en del af den nye indsats blive tilbudt et årligt helbredstjek.

Favrskov Kommune styrker nu sundheden hos borgere i kommunens botilbud. En bevilling fra Sundhedsstyrelsen skal blandt andet gå til at gøre 100 medarbejdere dygtigere til hurtigere at opspore begyndende sygdom.

Favrskov Kommune har modtaget knap 1,4 millioner kroner af Sundhedsstyrelsen til et projekt, der skal styrke og videreudvikle sundhedsindsatsen for de borgere, der bor i kommunens botilbud.

Der vil som en del af indsatsen blive udviklet og etableret sundhedscafeer i botilbuddene, hvor alle borgerne bliver tilbudt et årligt helbredstjek. Herudover vil 100 medarbejdere på bostederne blive uddannet i metoder til tidlig opsporing af begyndende sygdom samt i sikker mundtlig kommunikation om patienter og sygdom. Midlerne skal slutteligt også bruges på ansættelse af en sygeplejerske på tværs af botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet, der indgår i indsatserne.

Formand for Social- og sundhedsudvalget, Grethe Villadsen (A), glæder sig over udsigten til en styrket indsats over for nogle af de borgere, der har det sværest.

- Vi vil som byråd gerne have, at alle borgere har mulighed for at leve et godt liv. Men nogle borgere har desværre det svære lod, at de må leve med psykisk sygdom eller nedsat psykisk funktionsevne. Det gør det desværre også sværere at leve et sundt liv. Derfor glæder det mig en lille smule ekstra, at vi nu kan gøre mere for borgerne i vores botilbud. Hvis vi for eksempel kan blive bedre til at opfange begyndende sygdom endnu hurtigere, så hjælper vi dem også bedre med deres andre problemer. Jeg er sikker på, at den nye indsats vil give resultater, siger Grethe Villadsen.

Handicap- og psykiatrichef i Favrskov Kommune, Jes Svenninggaard, glæder sig også over at kunne styrke indsatsen over for borgerne på kommunens botilbud yderligere.

- Vi har som kommune en vigtig opgave i at skabe sundhed for alle borgere. Borgerne på botilbud kan have problemstillinger, der skygger for hinanden, hvilket gør sundhedsindsatsen mere kompliceret. Det vil have stor betydning, at vores mange dedikerede medarbejdere får nye værktøjer til arbejdet ude på bostederne. Da vi samtidig styrker den nære indsats med en sygeplejerske og årlige sundhedstjek, så er jeg overbevist om, at vi med tiltagene kan fortsætte et igangværende arbejde, hvor medarbejdere på botilbuddene på systematisk vis har blik for borgernes sundhedstilstand. Det højner i sidste ende deres sundhed, siger Jes Svenninggaard.

Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen er på i alt 1.387.845 kroner, der skal anvendes frem til udgangen af 2020.

Dato: 09. januar 2018

Senest opdateret:

09. januar 2018