You are here

Nyt projekt skal skabe mere trivsel for sårbare børn

Hvordan kan fagpersonerne på tværs af organisationen i Favrskov Kommune blive endnu bedre til tidligt at støtte op om de sårbare børn og deres familier? Det skal et nyt projekt sætte fokus på frem til august 2020.

Med midler fra Socialstyrelsen er det muligt for Favrskov Kommune at sætte gang i projektet ’Trivsel i hverdagslivet gennem et tværfagligt samarbejde’. Formålet med projektet er at udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring de sårbare børn og deres familier, så de relevante fagpersoner hurtigt kan hjælpe, før problematikkerne udvikler sig.

I projektperioden, der løber fra september 2018 til august 2020, er forskere fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet også inddraget, da de skal kortlægge, hvordan kommunen i dag bruger de tværfaglige møder omkring børn, og hvordan de bidrager til at løse børnenes og familiernes problemstillinger i hverdagslivet, i skolerne og i dagtilbuddet. Det analysearbejde skal sætte fokus på, hvor indsatsen kan optimeres.

Helle Støve, børn- og familiechef i Favrskov Kommune, er overbevist om, at der ligger et stort potentiale i at analysere sagsgange og samarbejde i bestræbelserne på at gøre det endnu bedre.

- Vi skal hele tiden have fokus på at sætte barnets og familiens behov i centrum, og det foregår netop på de tværfaglige møder, hvor ledelse og fagpersoner fra skoler, dagtilbud, socialfaglig rådgiver, sundhedsplejen og PPR typisk deltager. På møderne drøfter man i det tidlige forebyggende arbejde de børn, man er bekymret for, og de efterfølgende handlemuligheder. Det er det arbejde på de forskellige skoler og dagtilbud, vi skal have kortlagt og gjort endnu mere til en fælles praksis og ikke mindst til gavn for børnene. Det kan analysearbejdet i projektet give os vigtig viden om, hvorledes vi sikrer, forklarer Helle Støve.

Målgruppen for projektet er sårbare børn i dagtilbud og skole. Børnene kan i en periode være uden for fællesskabet, udadreagerende, ukoncentrerede, følelsesmæssigt ude af balance, eller måske har de begyndende meget fravær fra skolen eller dagtilbuddet.

Helle Støve glæder sig over, at samarbejdet med Aalborg Universitet er en del af projektet:

- Gennem feltarbejde og interviews kan forskerne analysere vores nuværende praksis, og de får mulighed for at deltage i de tværfaglige møder – med familiernes accept og aftale om anonymisering. Det betyder, at de kommer tæt på, og deres analyse er så virkelighedsnært som muligt. Det er meget brugbart for os, og så er det altid givende at samarbejde med eksterne partnere.

Ifølge Aalborg Universitet er Favrskov Kommune foregangskommune, idet betydningen eller effekten af det tværfaglige samarbejde for børnene ikke tidligere er blevet undersøgt. 

Tilbage i 2017 bevilligede Favrskov Byråd i forbindelse med budgettet midler til ’tidlig opsporing og tidlig indsats’ i forhold til sårbare børn og deres familier.

Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget, mener, at det nye projekt følger godt op på det fortsatte arbejde med tidlig opsporing og tidlig indsats.

- Midlerne fra budget-2017 er blandt andet blevet brugt til at uddanne omkring 650 medarbejdere i, hvad det vil sige at opspore og sætte tidligt ind og til at udvikle redskaber og systematikker, der skaber overblik over indsatser og handlemuligheder. Der er blandt andet udarbejdet en fælles ’Handleguide’, der giver overblik over kendetegn på bekymringer hos børnene og mulige indsatser eller handlemuligheder. Det er et rigtig godt fundament for det nye tværgående projekt, så vi sikrer, at ressourcerne udnyttes bedst muligt dér, hvor vi har brug for dem og til gavn for børnene. Jeg tror på, at koordinering er den rigtige vej at gå, så vi kan sætte hurtigt og rigtigt ind i forhold til de sårbare børn. Vi bidrager selv med halvdelen af projektudgifterne, mens Socialstyrelsen bidrager med den anden halvdel, og den støtte er jeg rigtig glad for, lyder det fra Birgit Liin.

Dato: 10. oktober 2018

Senest opdateret:

10. oktober 2018