You are here

Ny behandlingsmodel ser på hele den unges liv

Favrskov Kommune er i gang med at indføre U18-modellen i behandlingen af unge, der har et problematisk brug af rusmidler.

U18-modellen er karakteriseret ved, at behandlingen også involverer netværket omkring den unge – herunder familie og venner – og det er derfor, modellen er et effektivt redskab, når det gælder om at hjælpe unge med en rusmiddelproblematik.

- I U18-modellen er det hele den unges liv, vi inddrager i behandlingen. Forældrene og det tætte netværk er de allerførste steder, vi tager kontakt, men alt i den unges verden skal bringes ind i behandlingen, og hvis det giver mening at snakke med cykelsmeden, så gør vi det. Det kræver en anden tilgang og mere tid at behandle unge mennesker, og det giver U18-modellen mulighed for, siger ungebehandler og psykolog hos Favrskov Rusmiddelcenter, Birgit Alsgaard.

Hun mener, at indførelsen af U18-modellen er en stor ting, fordi den også medfører, at kommunen og en masse instanser såsom myndigheder, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud får koordineret, hvordan man i fællesskab finder frem til og rådgiver de unge, der kan have en rusmiddelproblematik.

U18-modellen har også et specielt ungesyn, der betyder, at unge, der bruger rusmidler, ikke oplever løftede pegefingre, hvis de kommer i kontakt med Birgit Alsgaard og hendes kolleger i Favrskov Rusmiddelcenter.

- Vi ved, at brugen af rusmidler kan give god mening for den unge selv. Derfor lytter vil til, hvordan de selv ser på deres forbrug, og derefter fortæller vi, hvad vi ved om rusmidler. Så fungerer vi som undervisere, men vi udstikker ikke en løsning for den unge - den skal han eller hun selv være med til at udforme, siger Birgit Alsgaard og fortsætter:

- At bruge rusmidler er problematisk, men vi er åbne for, at det nogle gange godt kan være en fornuftig målsætning, at et ungt menneske reducerer sit forbrug af rusmidler, hvis det er et urealistisk mål at stoppe helt. Det vil mindske risikoen for, at den unge tager skade af sit forbrug og give ham eller hende bedre muligheder på længere sigt. Vi møder ikke de unge som misbrugere. De er blot unge mennesker, der har brug for hjælp, og vi kan hjælpe dem med at finde lysten til at forandre sig. Jo hurtigere, de kommer og besøger os, jo bedre – hvis jeg kunne ønske mig én ting, så var det, at de kom meget hurtigere. Alt for ofte ser vi dem først, når de er i midten af tyverne, og så kan de desværre have taget varig skade.

U18-behandlingsmodellen er et ambulant behandlingstilbud til unge med et behandlingskrævende rusmiddelforbrug eller på vej til at få det. I Favrskov Kommune vurderes omkring 40 unge i alderen 15-25 år at falde ind under projektets målgruppe. Favrskov har sammen med Syddjurs Kommune fået 2,4 millioner kroner til at implementere U18-modellen.

Ungebehandler Birgit Alsgaard kan kontaktes på mobil 2490 0551.

Læse mere om Favrskovs ungebehandling her. 

Dato: 12. april 2018

Senest opdateret:

02. juli 2018