You are here

Forslag og synspunkter om udbygning af motorvej

  • Den omtalte motorvejsstrækning går fra Aarhus N til Randers N.

    Den omtalte motorvejsstrækning går fra Aarhus N til Randers N.

Vejdirektoratet har sat gang i idéfasen i forbindelse med, at motorvejsstrækningen mellem Aarhus N og Randers N skal udbygges fra to til tre spor i hver retning.

Der skal laves en VVM-undersøgelse, og den indledes med en offentlig idé- og forslagsfase frem til 20. august 2018. Borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.

Læs mere og send dit forslag via projektets hjemmeside - husk, at deadlinen er 20. august!

Dato: 08. august 2018

Senest opdateret:

08. august 2018