You are here

Borgermøde om ny vejløsning i Vitten

18. januar 2018 kl. 19-21 inviterer Favrskov Kommune til borgermøde i Vitten Forsamlingshus om en ny vejafmærkning igennem byen.

Mødet kommer til at handle om en forventet ændring af Vittenvej i Vitten i foråret 2018. Der er netop kommet nyt asfalt på strækningen, og det er i den forbindelse, at der er planer om at lave en ny vejafmærkning og etablere 2 minus 1 vej som forsøgsordning. Det er en ændring, som berører især virksomheder og borgere i byen.

På borgermødet er det muligt at høre mere om vejafmærkningen og give sin mening til kende.

2 minus 1 veje er ikke et alment kendt begreb endnu, men Favrskov Kommune har eksempelvis løsningen på Sellingvej mellem Hadbjerg og Selling. Se en kort fortælling om vejløsningen i videoen fra Vejdirektoratet øverst på siden.

I samarbejde med færdselspolitiet har Favrskov Kommune i en flerårig periode lavet et forsøg med skiltning af 40 km/t zone i Vitten by uden at etablere fartdæmpere. Fartmålinger viser, at fartbegrænsningen ikke overholdes, og skiltningen med 40 km/t er nu fjernet. Med 2 minus 1 vej er det muligt at forlænge forsøget og genetablere de 40 km/t.

Skiltningen med cykelsti i Vitten er også ændret, og det bliver også drøftet på borgermødet.

Dato: 10. januar 2018

Senest opdateret:

10. januar 2018