You are here

Begejstring over udspil fra landbrug og naturfredning

Landmænd og naturfredningsfolk i Favrskov Kommune kipper med flaget over et nyt, fælles udspil fra Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening. Udspillet skal skabe mere sammenhængende natur, mindre udledning af klimagasser og samtidig udtage store mængder lavtliggende landbrugsarealer.

Landmænd og naturfredningsfolk i Favrskov Kommune kipper med flaget over et nyt, fælles udspil fra Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening. Udspillet skal skabe mere sammenhængende natur, mindre udledning af klimagasser og samtidig udtage store mængder lavtliggende landbrugsarealer.

Udspillet flugter godt med bestræbelserne i Favrskov Kommune for at danne flere vådområder – blandt andet i de lavtliggende arealer i Favrskov Enge nord for Hadsten.

- På den her måde er vi sammen om at skabe natur og biodiversitet på en måde, der også tilgodeser vores moderne landbrug. Jordfordeling er en intelligent og målrettet måde at skabe det samspil på, udtaler formanden for Landboforeningen Kronjylland, Christian Jensen.

Alfred Borg, som er formand for Naturfredningsforeningen i Favrskov Kommune bakker op.

- At tage våde, lavtliggende arealer ud af drift vil give mulighed for at skabe større sammenhængende naturområder. Det vil hjælpe de nuværende naturværdier i ådalene, men også i høj grad give plads til udvikling af endnu bedre natur og større biodiversitet. Vi ser frem til, at der også i den kommende afklaring bliver taget hånd om beskyttelsen af næringsfattig natur som heder og overdrev.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune, Anders G. Christensen roser parterne bag det nye udspil for at have fundet fælles fodslag.

- Favrskov Kommune arbejder aktivt sammen med lodsejere med lavtliggende jorde for at skabe flere vådområder. Det er fantastisk positivt, at både landbruget og naturfredningsfolk bakker helhjertet op om den indsats.

Udspillet fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer er også en opfordring til Folketinget om at bakke op. Christian Jensen og Alfred Borg støtter helhjertet den opfordring:

- Hvis der er politisk opbakning til dette udspil, kan vi både skabe sammenhængende natur, biodiversitet og ny natur, uden at det giver problemer. Det er vejen frem, udtaler de to.

Anders G. Christensen har en opfordring til alle politiske partier på Christiansborg:

- Sæt jer nu sammen og find finansieringen på en milliard til forslaget fremfor at lade der gå partitaktiske overvejelser i en løsning. 

Invitation til lodsejere i Favrskov

Favrskov Kommune afholder 25. februar 2019 møde for lodsejerne i Favrskov Enge. På mødet inviterer kommunen og landboforeningen lodsejerne i området med til at etablere nye, kommende vådområder.

Anders G. Christensen er optimist forud for mødet:

- Vi har allerede tilsagn fra en lang række lodsejere, som gerne vil være med. Dermed vil de hjælpe til med at skabe ny natur tæt på Hadsten – til gavn for vandmiljøet, dyrelivet og for borgerne i Hadsten, som får et nyt udflugtsmål.

Dato: 08. februar 2019

Senest opdateret:

08. februar 2019