You are here

Afbrændingsforbud i dele af Østjylland

Beredskab & Sikkerhed udsteder afbrændingsforbud gældende fra 2. juni 2018 for Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Det sker på baggrund af de seneste mange dages gode vejr, hvor vegetationen er blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

• haveaffald

• halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer

• affald fra skovbrug

• siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede‐ og mosetørv

• bål, herunder bålfade

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

• grill*

• ildsteder

• apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse‐ eller skære‐aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill tillades på fast, ubrændbart underlag.

Desuden skal man også tænke over, hvad man gør i forbindelse med rygning og bortskaffelse af aske:

• Lad aske blive i den tillukkede grill

• Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker i dertil egnede beholdere

Selvom der forventes lidt nedbør de kommende dage, vil risikoen fortsat være høj. Beredskab & Sikkerhed følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.

Yderligere information kan indhentes hos beredskabsinspektør Niels Henrik Nielsen, Beredskab & Sikkerhed, 51 56 25 81, nhn@bsik.dk

 

Dato: 02. juni 2018

Senest opdateret:

02. juni 2018