You are here

Åben konference kickstarter ny børne- og ungepolitik

 • 1. oktober 2018 er der konference om børne- og ungepolitikken.

  1. oktober 2018 er der konference om børne- og ungepolitikken.

Favrskov Kommune skal have en ny Børne- og Ungepolitik, og alle interesserede har mulighed for at komme med input til politikken ved en konference 1. oktober 2018 i Hammel Idrætscenter.

Hvad skal en ny børne- og ungepolitik egentlig indeholde? Og hvordan kan den både have fokus på det almene område og de børn og unge, der har behov for særlig støtte? Det sætter Børne- og Skoleudvalget fokus på, når de inviterer til konference 1. oktober 2018 kl. 16-21 i Hammel Idrætscenter.

Den nuværende politik ’Sammen om børn og unge’ er fra 2015, og konferencen kickstarter arbejdet med at formulere en ny politik. Udvalget sender indbydelsen bredt ud og håber, at forældre, elever og alle interesserede i børne- og ungeområdet vil deltage i konferencen. Den engelske forsker Brenda Taggart og lektor Thomas Iskov står på konferencens program, og de vil belyse, hvad der er med til at skabe kvalitet på børne- og ungeområde

De to oplæg fra forskerne skal være med til at skabe eftertanke og give inspiration til den kommende børne- og ungepolitik i Favrskov Kommune. Efter oplæggene er der en workshop for hvert af politikkens otte temaer:

 • Forældreansvar og forældreinddragelse

 • Fællesskab

 • Leg og praktisk læring

 • Sunde vaner

 • Dannelse

 • Tidlig indsats og tæt opfølgning

 • Tværfagligt og tværgående samarbejde og sammenhæng

 • Inspirerende og alsidige fritidstilbud

I hver workshop vil relevante fagpersoner byde ind med et kort oplæg om, hvordan man arbejder med det pågældende tema lige nu – det kunne være en sundhedsambassadør, der fortæller om, hvordan man arbejder med sunde vaner i en daginstitution. Herefter skal deltagerne diskutere vigtige emner inden for temaet, og de input tages med i det videre arbejde med at udforme politikken.

Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune, håber, at mange tager imod indbydelsen og har lyst til at deltage i konferencen.

- Vi har hele tiden brug for samspillet med borgere, brugere, fagpersoner og pårørende, for det er med til generelt at kvalificere vores tilbud. Så alle input er vigtige i arbejdet med den nye politik. Og for mig er det vigtigt at sige, at det er en ny politik, vi er ude efter. Så vi har ikke allerede et udkast i skuffen. Det er også vigtigt, at vi sikrer ejerskab til den nye politik, som skal kunne sætte et aftryk i hverdagen i skolerne, institutionerne og arbejdet med børn og unge. Derfor er der rig mulighed for at byde ind og give input til politikken. Det er givet, at vi i den nye politik skal sikre en sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. De otte temaer skal netop være med til at sikre den sammenhæng, og samtidig er de med til at konkretisere indsatserne, og det er brugbart, når vi som her skal formulere en politik, siger Birgit Liin.   

Tilmelding til konferencen skal ske inden 23. september via:

http://favrskov.dk/b-og-upolitik2018

 

Dato: 04. september 2018

Senest opdateret:

04. september 2018