You are here

Landzonetilladelser: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser efter planlovens §35 stk.1 offentliggøres her. Efter klagefristens udløb findes tilladelserne på plandata.dk.

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med udnyttet tagetage på 113 m² på adressen Vinkelvej 8, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 21. august - Klagefrist 18. september 2019

Landzonetilladelse til 3 gangbroer over Borre Å. Broerne blev midlertidig etableret i forbindelse med skuespillet ”Spådommen om Høje Stene”. Broerne er beliggende ved Præstevænget 100, 8881 Thorsø
Offentliggjort 19. august - Klagefrist 16. september 2019

Landzonetilladelse til at foretage jordforbedrende terrænregulering på adressen Astrupvej 4B, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 16. august - Klagefrist 13. september 2019

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 8a Grundfør by, Grundfør med et areal på 4854 m², på adressen Th.Nielsensvej 8, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 16. august - Klagefrist 13. september 2019

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus med tilhørende carport som erstatning for nuværende bolig, på adressen Mondrupvej 2, 8881 Thorsø
Offentliggjort 14. august - Klagefrist 11. september 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af et mindre anneks, på adressen Kirkeskovvej 60, 8450 Hammel
Offentliggjort 9. august - Klagefrist 6. september 2019

Landzonetilladelse til indretning af yderligere én lejlighed i tagetagen i eksisterende bygning, på adressen Postvej 33, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 8. august - Klagefrist 5. september 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af et nyt fritliggende enfamiliehus med integreret carport, på adressen Skjoldborgs Vej 8, 8370 Hadsten, matr.nr. 2 v Selling By, Ødum. 
Offentliggjort 5. august - Klagefrist 2. september 2019

Landzonetilladelse til at udvide to vandhuller ved Ølstedvej på matr. nr. 6b og 10h Søften By, Søften.  
Offentliggjort 5. august - Klagefrist 2. september 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af nyt 129 m² enfamiliehus som erstatning for den gamle bolig, på adressen Gl Skanderborgvej 132A, 8472 Sporup, matr.nr. 28 a Farre By, Sporup.  
Offentliggjort 5. august - Klagefrist 2. september 2019

Lovliggørende landzonetilladelse hhv. garage, havepavillon, drivhus og skur på adressen Rævsagervej 4, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 11. juli - Klagefrist er 8. august 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af en tilbygning på 145 m² til eksisterende bygning samt lovliggørelse af 60 m² udhus, på adressen Skanderborgvej 228.
Offentliggjort 11. juli - Klagefrist er 8. august 2019

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin på adressen Skanderborgvej 154A
Offentliggjort 28. juni - Klagefrist er 25. juli 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af garage ombygget til carport samt til to overdækkede arealer til landbrugsredskaber, på ejendommen med adressen Rækkevej 17, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 24. juni - Klagefrist er 22. juli 2019

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende udhus samt til flytning af container til urtehaven, på adressen Bredgårdsvej 11, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 20. juni - Klagefrist er 18. juli 2019

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus, på adressen Mosevej 68, 8450 Hammel.
Offentliggjort 18. juni - Klagefrist er 16. juli 2019

Landzonetilladelse til etablering af 80m træksti og 24m brotrace i Vejerslev Skov.
Offentliggjort 14. juni - Klagefrist er 12. juli 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 72 m² garage på adressen Erslevvej 89, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 14. juni - Klagefrist er 12. juli 2019

Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende carport samt opførelse af garage på 76m² på adressen Mødalsvej 35, 8471 Sabro.
Offentliggjort 12. juni - Klagefrist er 10. juli 2019

Landzonetilladelse til etablering af et nyt regnvandsbassin i Selling, på adressen Tåstrupvej 55B, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 11. juni - Klagefrist er 9. juli 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af garage udvidelse, på adressen Borgergade 47, 8450 Hammel.
Offentliggjort 11. juni - Klagefrist er 9. juli 2019

Landzonetilladelse på adressen Ølstedvej 15, 8382 Hinnerup til etablering af hundetræningsbane for Danmarks civile Hundeførerforening afdeling i Hinnerup
Offentliggjort 22. maj - Klagefrist er 19. juni 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til ændret anvendelse af bygning 2 og bygning 3 på adressen Haurum Byvej 2, 8450 Hammel, matr.nr. 25 g Haurum By, Haurum
Offentliggjort 21. maj - Klagefrist er 18. juni 2019

Lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til ændret anvendelse af bygning 2 fra driftsbygning til privat garage og udhus formål, på adressen Byvej 8, matr.nr. 8 b Selling By, Ødum
Offentliggjort 21. maj - Klagefrist er 18. juni 2019

Landzonetilladelse til genopførelse af procestankene R1 og R2 (lig Teknisk anlæg nr. 5 i BBR) samt dispensation fra lokalplan nr. 33-2 efter plalovens § 19, på adressen Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø
Offentliggjort 15. maj - Klagefrist 12. juni 2019

Landzonetilladelse til et membran-opgraderingsanlæg incl. Gasbehandling samt to kølere og en supplerende gasfakkel på Frijsenborg Biogasanlæg, Fuglsangvej 100-102, 8450 Hammel
Offentliggjort 10. maj - Klagefrist 7. juni 2019

Landzonetilladelse til sammenlægning af to matrikler samt dispensation fra lokalplan 49 for overskridelse af arealgrænsen på adressen Torupvej 7B og Torupvej 7C, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 9. maj - Klagefrist 6. juni 2019

Landzonetilladelse til etablering af en ny tankgård til HMN Gasnets installationer på Frijsenborg Biogasanlæg, Fuglsangvej 100-102, 8450 Hammel
Offentliggjort 9. maj - Klagefrist 6. juni 2019

Landzonetilladelse på adressen Hadbjergvej 145, 8370 Hadsten til opførelse af nyt enfamilieshus på 174m² samt redskabsskur på 25m²
Offentliggjort 8. maj - Klagefrist 5. juni 2019

Landzonetilladelse til etablering af nye tanke på Frijsenborg Biogasanlæg, Fuglsangvej 100-102, 8450 Hammel
Offentliggjort 6. maj - Klagefrist 3. juni 2019

Landzonetilladelse til opdeling af eksisterende bolig i 4 lejligheder, på adressen Bøstrupvej 3A, 8870 Langå
Offentliggjort 2. maj - Klagefrist 30. maj 2019

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygning 5, på adressen Niærvej 6, 8450 Hammel
Offentliggjort 29. april - Klagefrist 27. maj 2019

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus, hestestald, container og ridebane, på adressen Postvej 57, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 23. april - Klagefrist 21. maj 2019

Landzonetilladelse til inddragelse af udestue til boligareal samt lovliggørelse af mindre tilbygning til udhuset samt opsætning af solcelleanlæg på adressen Viborgvej 809, 8471 SabroSabro
Offentliggjort 11. april - Klagefrist 8. maj 2019

Landzonetilladelse til fornyelse af eksisterende legeplads samt fornyelse af det rekreative område, på adressen Sportsvej 10, 8450 Hammel
Offentliggjort 11. april - Klagefrist 8. maj 2019

Landzonetilladelse på adressen Skytsbjergvej 25, 8450 Hammel til opførelse af nyt enfamilieshus på 135m² samt integreret garage på 54m²
Bilag
Offentliggjort 8. april - Klagefrist 6. maj 2019

Landzonetilladelse på adressen Bærmosevej 4, 8382 Hinnerup til opførelse af en 42m. mobilantennemasten med tilhørende teknikskabe
Offentliggjort 5. april - Klagefrist 3. maj 2019

Landzonetilladelse til opførelse af 336 m² maskinhus, på adressen Snuhøjvej 21, 8881 Thorsø
Offentliggjort 5. april - Klagefrist 3. maj 2019

Landzonetilladelse til etablering af 70 meter lang hævet træsti samt dispensation fra lokalplan nr. 41 - Klintholm, på adressen Vadstedvej 110, 8450 Hammel
Offentliggjort 4. april - Klagefrist 2. maj 2019

Landzonetilladelse til opførelse af enfamilieshus på 221m² + kælder på 52m² samt en integreret garage på 46m²
Offentliggjort 4. april - Klagefrist 2. maj 2019

Landzonetilladelse til etablering af 56 meter hævet træsti til en sti samt udlægning af grus langs Hagenstrup Møllebæk, på adressen Hagenstrupvej 28A, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 4. april - Klagefrist 2. maj 2019

Landzonetilladelse til opførelse af henholdsvis et mindre drivhus på 35 m² placeret opad eksisterende udhus samt til vinklet solfangeranlæg, på adressen Skovdalsvej 9, 8881 Thorsø
Offentliggjort 2. april - Klagefrist 30. april 2019

Landzonetilladelse til etablering af ridebane og terrænregulering omkring ridebanen, på adressen Faurskovvej 18, 8370 Hadsten
Offentliggjort 29. marts - Klagefrist 26. april 2019

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bygning, etablering af udendørs udstilling samt etablering af vaskeplads, på adressen Viborgvej 198, 8450 Hammel
Offentliggjort 28. marts - Klagefrist 25. april 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af et udhus på adressen Silkeborgvej 92, 8472 Sporup, matr.nr. 11 h Farre By, Sporup. 
Offentliggjort 26. marts - Klagefrist 23. april 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af ny tanksal i forlængelse af Hammel Vandværks eksisterende bygning, på adressen Sallvej 101, 8450 Hammel, matr.nr. 25 b Sall By, Sall.  
Offentliggjort 26. marts 2019 - Klagefrist 23. april 2019

Landzonetilladelse til opsætning af en 42m høj TDC mobilantennemast med tilhørende tekniskskabe på terræn på adressen Herredsvej 3, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 21. marts 2019 - Klagefrist 18. april 2019

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende udhus til værksted med biavlsvirksomhed, på adressen Højagervej 1, 8472 Sporup
Offentliggjort 20. marts 2019 - Klagefrist 17. april 2019

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig som erstatning for den gamle bolig på adressen Sandbyvej 15, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 18. marts 2019 - Klagefrist 15. april 2019

Landzonetilladelse til opdeling af eksisterende bolig til et dobbelthus med lodrette lejlighedsskel samt inddragelse af eksisterende uudnyttede tagetage til beboelse, på adressen Haldumlund 3 og 5, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 15. marts 2019 - Klagefrist 12. april 2019

Favrskov kommune har 13. marts 2019 meddelt landzonetilladelse på adressen Sjellevej 70, 8450 Hammel til opførelse af nyt enfamilieshus.  
Offentliggjort 13. marts 2019 - Klagefrist 10. april 2019

Landzonetilladelse på adressen Sognevej 1, 8870 Langå til ændret anvendelse fra administrationsbygning til beboelse.
Offentliggjort 11. marts 2019 - Klagefrist 8. april 2019.

Landzonetilladelse til opførelse af brændeskur på adressen Haldumvej 2, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 4. marts 2019 - Klagefrist 1. april 2019.

Landzonetilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 1y, Galten By, Nr. Galten ved Galtenvej 11, 8370 Hadsten. 
Offentliggjort 28. februar 2019 - Klagefrist 28. marts 2019.

Landzonetilladelse til opsætning af teaterstykker Spådommen om Høje Stene på arealet ved Borre Å i Præsteskoven nordvest for Vejerslev. 
Bilag:  Placering af scenografien 
Offentliggjort 27. februar 2019 - Klagefrist 27. marts 2019

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med tilhørende garage samt støjvold, på adressen Byvej 7A, 8370 Hadsten
Offentliggjort 27. februar 2019 - Klagefrist 27. marts 2019

Landzonetilladelse til indretning af uopvarmet hobbyrum på adressen Hallendrupvej 14, 8370 Hadsten
Offentliggjort 22. februar 2019 - Klagefrist 22. marts 2019

Landzonetilladelse til udstykning af 3 boliger i landzone, på adressen Hammelvej 43, 8370 Hadsten
Offentliggjort 21. februar 2019 - Klagefrist 21. marts 2019

Landzonetilladelse til ombygning og indretning af klinik til fodpleje og zoneterapi i en del af eksisterende garage, på adressen Snuhøjvej 23, 8881 Thorsø.
Offentliggjort 20. februar 2019 - Klagefrist 20. marts 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af overdækket scene på 57m² på adressen Skolevangsvej 12, 8450 Hammel.
Klagefrist 14. marts 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af enfamilieshus med integreret carport på adressen Engdalsvej 8, 8382 Hinnerup.
Klagefrist 14. marts 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til lovliggørelse af tilbygning opført i forlængelse af eksisterende carport samt lovliggørelse af solceller på taget, på adressen Toustrupvej 5, 8472 Sporup, matr.nr. 8 h Røgen By, Røgen.  
Klagefrist er 5. marts 2019.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til ændret anvendelse af bygning 2 fra erhverv til privat udhus, på adressen Ravngårdsvej 3, 8370 Hadsten, matr.nr. 1 a Hadsten By, Over-og Neder Hadsten 
Klagefrist er 1. marts 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af et nyt enfamiliehus samt til ændret anvendelse af eksisterende bolig til udhus formål, på adressen Herstvej 49, 8382 Hinnerup, matr.nr. 46 c Grundfør By, Grundfør.  
Klagefrist er 28. februar 2019

Landzonetilladelse til oprensning af gadekær, etablering af udkigsplatform med bænke, mindre stakit samt mindesten på adressen Sallvej 186A, 8450 Hammel
Offentliggjort 29. januar 2019 - klagefrist 26. februar 2019

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus, på adressen Vittenvej 64, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 21. januar 2019 - klagefrist 18. februar 2019

Landzonetilladelse til etablering af modtageanlæg og røgrenseanlæg på adressen Randersvej 75, 8940 Randers SV
Offentliggjort 21. januar 2019 - klagefrist 18. februar 2019

Midlertidig landzonetilladelse til etablering af byggeplads i forbindelse med anlægsarbejde på adressen Granslevbyvej 4, 8870 Langå
Offentliggjort 7. januar 2019 - klagefrist 4. februar 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af den ændrede anvendelse og ombygning der er sket i 2010 af eksisterende bygninger på adressen Mosegårdsvej 6, 8450 Hammel
Offentliggjort 19. december 2018 - klagefrist 16. januar 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhus på adressen Podøjvej 22A, 8860 Hvorslev
Offentliggjort 18. december 2018 - klagefrist 15. januar 2019

Landzonetilladelse til opførelse af 28 m² tilbygning til udhus bygning, på adressen Aptrupvej 30, 8450 Hammel
Offentliggjort 18. december 2018 - klagefrist 15. januar 2019

Landzonetilladelse til opførelse af TDC 36m gittermast til mobilantenner på adressen Postvej 62, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 7. december 2018 - klagefrist 4. januar 2019

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bygning med en overdækning på 16 m², på adressen Bakkevej 3, 8370 Hadsten
Offentliggjort 6. december 2018 - klagefrist 3. januar 2019

Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af værksted, disponibel rum, fyrrum m.v. i del af eks. driftsbygning, på adressen Lyngballevej 4, 8471 Sabro
Offentliggjort 3. december 2018 - klagefrist 31. december 2018

Midlertidig landzonetilladelse til opstilling af 3 skure samt etablering af midlertidig jord-, sand og stabilt grus depot, på adressen Byvej 2, 8370 Hadsten
Offentliggjort 13. november 2018 - klagefrist 11. december 2018

Lovliggørende landzonetilladelse til et skur på ca. 40 m², på adressen Bygaden 34, 8450 Hammel
Offentliggjort 8. november 2018 - klagefrist 6. december 2018

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage samt til opførelse af en tilbygning til eksisterende enfamiliehus, på adressen Bygaden 34, 8450 Hammel
Offentliggjort 8. november 2018 - klagefrist 6. december 2018

Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan 159 til lovliggørelse af solcelleanlæg placeret på terræn på adressen Smedebakken 56, 8370 Hadsten
Offentliggjort 5. november 2018 - klagefrist 3. december 2018

Landzonetilladelse til etablering af tømrerfirma i eksist. garagebygning Randersvej 37, på adressen Randersvej 36B 8370 Hadsten
Offentliggjort 2. november 2018 - klagefrist 30. november 2018

Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplanen til opførelse af ny carport, på adressen Klapskovvej 2, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 2. november 2018 - klagefrist 30. november 2018

Landzonetilladelse til et nyt stuehus samt udbygninger, herunder garage/værksted og maskinghal, på adressen Dengsøvej 1, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 1. november 2018 - klagefrist 29. november 2018

Landzonetilladelse til etablering af en 42m høj mobilantennemast på adressen Sognevej 1, 8870 Langå
Offentliggjort 25. oktober 2018 - klagefrist 22. november 2018

Landzonetilladelse til indretning af mindre lager og salgslokale for hjemmebrygningsudstyr samt råvarer til ølbrygning, på adressen Hyldebakken 6, 8370 Hadsten
Offentliggjort 24. oktober 2018 - klagefrist 21. november 2018

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende erhvervsenhed til boligformål på adressen Haraldslundvej 11, 8382 Hinnerup, matr.nr. 7 c Tåstrup By, Ødum
Klagefristen er 14. november 2018

Senest opdateret

21.08.2019
anoh