You are here

Kræftkoordinator

 • Kræftkoordinator_billede1

  Mange oplever, at det giver tryghed og bedre mulighed for at klare hverdagen med kræft, når man får hjælp til at få talt sin situation igennem, samlet trådene og skabt et overblik.

 • eksempel_koordinator.jpg

  Mange oplever, at det giver tryghed og bedre mulighed for at klare hverdagen med kræft, når man får hjælp til at få talt sin situation igennem, samlet trådene og skabt et overblik.

Kræftkoordinatoren kan støtte borgeren under sygdomsforløbet og samarbejder med andre relevante fagpersoner og afdelinger.

Favrskov Kommune giver dig mulighed for at få en Kræftkoordinator tilknyttet.

Koordinatoren kan eksempelvis støtte dig i:

 • at tale om det at have kræft
 • at afklare spørgsmål i forhold til din arbejdssituation
 • at få fysisk genoptræning og motion
 • at få kontakt med fagfolk og frivillige på hospital, i kommunen, hos praktiserende læge og Kræftens Bekæmpelse


Desuden kan kræftkoordinatoren også støtte pårørende. I oversigten nedenfor kan du folde de enkelte tilbud ud og læse mere.

Kræftkoordinator - tilbud

 • Hvordan får jeg en forløbskoordinator tilknyttet?

  Du kan selvfølgelig selv søge en forløbskoordinator, men folk omkring dig kan også kontakte os via kontaktoplysningerne nederst på siden.

  Hvem kan kontakte en forløbskoordinator?

  • Borgeren kan selv henvende sig.
  • Den behandlende hospitalsafdeling
  • Pårørende
  • Borgerens egen læge
  • Andre fagpersoner, som borgeren er i kontakt med
 • Samtalegruppe for pårørende

  Som pårørende er det almindeligt at tænke, at man skal være den stærke og den, der støtter. Det kan derfor være svært at finde plads til at tage sig af sig selv. Det er ressourcekrævende at være pårørende - og fokus er almindeligvis på den med kræftdiagnosen, men som pårørende har man også brug for at få støtte og hjælp. Dels for ens egen skyld, men til dels også for at kunne blive ved med at være en støtte for den kræftramte.


  Der er erfaring for at det at mødes med andre pårørende er meningsfuldt. Gruppen giver et frirum til at tale om ens bekymringer, og de fleste oplever, at det giver inspiration til at takle deres situation.


  Tilbuddet er gratis og er målrettet ægtefælle/samlever til pårørende med alvorlig sygdom. Du kan kontakte forløbskoordinatoren via kontaktinformationerne nederst på siden, så I sammen kan finde en gruppe, der typisk består af 8 deltagere, som mødes 7 gange. Gruppen ledes af en frivillig psykolog samt to frivillige, og man må som deltager ikke være krisepræget ved opstart.

 • Motion for livet

 • Sundhedskursus

Publikationer

Kræftkoordinator_pjece_billede

Kræftkoordinator - pjece

Læs mere om indsatsen i denne pjece. Send/udskriv til pårørende, som kunne have behov for en samtale med kommunens koordinator.

Kontakt

Pia Lundgaard Simonsen
Favrskov Sundhedscenter Hadsten
Hovvej 76
8370 Hadsten
Mob 21 58 86 77

Senest opdateret

13.11.2018
mbdm