You are here

Ny fællessti i Foldby-Korsholm-Norring

Projektet indebærer, at der bliver etableret fællesstier gennem Norring, Korsholm og Foldby

Cykelstiprojektet i Foldby–Norring omdanner fortovet og den eksisterende cykelstrimmel til ensrettede fællesstier i begge vejens sider. Derved bliver fællesstien bredere end det eksisterende fortov, da vejbanes nuværende cykelstrimlen inddrages i fællesstien. 

Desuden indeholder projektet etablering af hævede flader udfor Tinningvej og udfor Nøragervej. En hævet flade er et langt bump, som sænker hastigheden på trafikken. 

Når stierne er færdige, bliver de registreret som cykelstier. Det vil sige, at kommunen står for vedligeholdelsen, fejer stien, salter og rydder sne.

Husejerens forpligtelser til at rydde fortov bortfalder - der skal dog stadig ryddes til postkassen. 

Fællesstier er en sti for både cykler og gående, hvor begge parter skal tage hensyn til hinanden. Som gående er det bedst at gå i venstre side. 

Som optakt til projektet har der været afholdt flere borgermøde. Du kan se slides fra det seneste møde her.

På det seneste møde blev det aftalt at oprette en mailliste, hvor interesserede borgere kan skrive sig op til at modtage nyhedsmail om projektet. Du tilmelder dig nyhedsmailen her.

Forslag til alternativ rute mellem Hammel og Hinnerup.

Senest opdateret

16.09.2019
anoh