You are here

Valg i Favrskov Kommune

21. november 2017 er der kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark.

Samme dag er der også valg til Ældrerådet i Favrskov Kommune.

Til byrådet i Favrskov Kommune skal der for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 vælges 25 medlemmer.

Afstemningen på valgdagen foregår fra kl. 8-20 på de 14 valgsteder. Længere nede på siden kan du blandt andet læse om stemmeret, kandidater, valgkort, valgsteder, brevstemmeafgivning og ophængning af valgplakater.

Parti- og Kandidatlister samt Valgforbund:

Se oversigt over opstillede partier og kandidater til Kommunalbestyrelsen Favrskov Kommune
Se oversigt over valgforbund mellem kandidatlister til Kommunalbestyrelsen i Favrskov Kommune

Se kandidatliste samt valgforbund til Regionsrådet

Se kandidatliste til Ældrerådet

Du kan brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune du bor i. I Borgerservicecentret i Hinnerup og på de fire biblioteker kan du brevstemme fra tirsdag 10. oktober 2017 og indtil fredag 17. november 2017 - kl. 16.00. Du skal være opmærksom på, at du på bibliotekerne kun kan brevstemme i den bemandede åbningstid. Det betyder, at du også kan brevstemme om lørdagen på bibliotekerne i Hadsten, Hammel og Hinnerup. Se de bemandede åbningstider på bibliotekerne.

Du skal huske at medbringe legitimation i form af eksempelvis sundhedskort, kørekort, pas eller valgkort, som du dog først modtager cirka syv dage før valget.

Du kan læse mere om, hvordan du kan afgive din brevstemme i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning.

Hvis du af fysiske eller psykiske årsager ikke har mulighed for at møde frem på et afstemningssted på valgdagen, har du mulighed for at anmode om at brevstemme i hjemmet/plejecenter. Du kan tidligst søge din bopælskommune om at brevstemme i eget hjem fra tirsdag 24. oktober 2017, hvor ansøgningsblanketten vil være tilgængelig herunder på siden. Favrskov Kommune skal have ansøgningsblanketten senest torsdag 9. november 2017 - kl. 18.00.

Hvis du bliver godkendt til at brevstemme i eget hjem, får du et brev fra Borgerservicecentret om, hvilken dag du får besøg af to tilforordnede fra kommunen. Afgivning af brevstemme i eget hjem og på plejecentre sker i perioden tirsdag 14. november til torsdag 16. november 2017.

Frem til valget 21. november 2017 annoncerer kommunen forskellige valginformationer på kommunens faste sider i Favrskov Posten. Du kan se de bragte annoncer her:

Valgannonce med vigtige datoer og valgsteder uge 33 2017.pdf

Valgannonce om at brevstemme uge 40.pdf

 

Mere om valg

 • Hvem har stemmeret?

  Som udgangspunkt har alle danske statsborgere over 18 år med fast bopæl i Danmark ret til at stemme.

  Du kan stemme, hvis du:

  • har dansk statsborgerskab/indfødsret
  • har fast bopæl i Danmark
  • hvis du er statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge, eller hvis du uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen
  • ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt "umyndiggjort")


  Alle er valgbare til byrådet, hvis de senest mandag 9. oktober 2017 kl.12.00 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen om varigheden af forudgående fast bopæl i Danmark.


  Valgret til Ældrerådsvalg 2017

  Enhver som på valgdagen er fyldt 60 år og har fast bopæl i Favrskov Kommune er stemmeberettiget til ældrerådsvalget.

   

 • Valgsteder


  Du kan se de 14 valgsteder i Favrskov Kommune på nedenstående link. På kortet finder du også adresserne på de enkelte valgsteder.​


  Vis valgsteder i Favrskov Kommune på et større kort.

 • Sådan kan du brevstemme

  I Favrskov Kommune kan du brevstemme i Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup og på bibliotekerne i den bemandede åbningstid.

  Du kan brevstemme i perioden fra tirsdag 10. oktober 2017 til fredag 17. november 2017 - kl. 16.00, dog undtaget Ulstrup Bibliotek, hvor du kan brevstemme til kl. 15.00.

  For at brevstemme skal du medbringe legitimation i form af sundhedskort, kørekort, pas eller valgkort (valgkort sendes tidligst ud syv dage før valgdagen).

  Du kan læse mere om valg og afgivning af brevstemme på Valg OIM.dk

 • Valgkort

  Du modtager dit valgkort med posten

  Du kan forvente at modtage dit valgkort med posten i ugen op til valgdagen. Valgkort sendes ud løbende, og du modtager derfor ikke nødvendigvis dit valgkort samtidig med andre vælgere, heller ikke selvom I har samme adresse.

  Hvis du er fyldt 60 år og har fast bopæl i Favrskov Kommune, modtager du også et valgkort til Ældrerådet.
   

  Du kan se, hvor du skal stemme på dit valgkort

  På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme (dit valgsted) og eventuelt, hvilket valgbord du skal gå hen til på selve valgdagen.
   

  Valgkortet er dit adgangskort til valget

  På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du bliver spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret, og du får udleveret dine stemmesedler samtidig med, at du skal opgive din fødselsdato til valgstyreren.


  Når du har fået dine stemmesedler, skal du gå ind i stemmeboksen og sætte dit kryds, hvorefter stemmesedlen skal foldes sammen og lægges i en af de forseglede stemmeurner udenfor stemmeboksen.
   

  Har du ikke modtaget dit valgkort

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort på valgdagen, har du fortsat mulighed for at stemme på valgdagen. Du skal møde op på dit valgsted med gyldig legitimation, eksempelvis sundhedskort, kørekort eller pas. 
  Den ansvarlige på valgstedet sørger for at udstede et erstatningsvalgkort, så du kan stemme.

   

  Forkerte oplysninger på dit valgkort

  Er der forkerte oplysninger på dit valgkort, kan du også henvende dig til Borgerservicecentret.

   

 • Digitale valglister og kortere kø

  For at undgå kødannelse og gøre det lettere at registrere dig, inden du skal sætte dit kryds, er der på samtlige valgsteder i Favrskov Kommune indført digitale valglister.

  På dit valgkort er der en digital kode i form af en stregkode, som du sikkert kender fra varerne i et supermarked.


  Valgfrit stemmebord

  Når du ankommer til valgstedet, er du ikke længere tilknyttet et fast stemmebord, men det er derimod valgfrit, hvilket stemmebord du vil benytte dig af. Det vil sige slut med lange køer ved ét stemmebord, mens der er tomt ved andre.


  Sikkerheden ligger i selve stregkoden, som registreres og sikrer, at du kun kan stemme én gang. Det betyder, at når først koden er registreret i systemet, kan den ikke anvendes igen. Valgbøgerne er elektroniske, men oplysningerne om, hvilke personer der har stemt, slettes på præcis samme måde som ved en almindelig valgbog.


  Hvis du er i tvivl om, hvordan det kommer til at foregå, er der hjælp at hente på valgstedet 21. november 2017, hvor dygtige hjælpere kan træde til.

 • Valgresultater

  Se eller gense valgresultater fra tidligere valg i Favrskov Kommune:
   

  Valgresultater 2015

  Valgresultater 2014


  Valgresultater 2013


  Valgresultater 2011

 • Ændring af afstemningssted

  Som vælger kan du søge om at få lov til at afgive din stemme på et andet valgsted i bopælskommunen end det, du er tilknyttet i henhold til valglisten.

  Ændringen skal være begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed.


  Du kan tidligst søge om at stemme på et andet afstemningssted fra tirsdag 24. oktober 2017. Du skal bruge blanketten "Ansøgningsblanket til overførsel til andet afstemningssted". Den er først tilgængelig her på hjemmesiden 24. oktober 2017. Kommunen skal have din begrundede ansøgning senest mandag 13. november 2017 kl. 12.00.


   

 • For kandidater - hvis du ønsker at stille op til kommunalvalget

  Udfyldelse og aflevering af kandidatliste  

   

  Hvis du ønsker at stille op til kommunalvalget, skal du opføres på en kandidatliste. Den skal være underskrevet af mindst 25 vælgere (stillere) og være udfyldt på Økonomi- og Indenrigsministeriets formular for kommunale og regionale valg. Kandidatlisten skal afleveres i perioden fra 19. september til 3. oktober 2017. Fristerne er fastsat i valgloven og kan ikke fraviges af Favrskov Kommune.

  Nuværende partier i Favrskov Byråd kan som noget nyt fritages for kravet om stillere - se mere nedenfor.

  Formular til kandidatlister ligger klar til afhentning i Borgmestersekretariat og HR, Skovvej 20, Hinnerup (på 1. sal) i tidsrummet:


  Mandag til onsdag kl. 8.30 – 15.30 
  Torsdag kl. 8.30 – 17.00
  Fredag kl. 8.30 – 13.00

  Er døren ikke åben, eller ønsker du at hente formularen på et andet tidspunkt, så ring til valgsekretariatet på 89 64 61 04 eller 89 64 61 09.

   

  Særligt for nuværende partier i Favrskov Byråd

   

  Som noget nyt kan partier, der opnåede repræsentation ved sidste valg, og stadig ni uger før valgdagen er repræsenteret i Favrskov Byråd, ansøge Valgbestyrelsen om fritagelse for kravet om underskrifter fra mindst 25 stillere.

  Fritagelse fra stillerkravet betyder, at kandidatlisten ikke skal indeholde underskrifter fra stillere. Partier i byrådet kan søge om fritagelse fra stillerkravet ved at indgive kandidatlisten i perioden 5. til 19. september 2017 kl. 12.

  Senest 26. september 2017 kl. 12 meddeler Valgbestyrelsen, hvorvidt fritagelse fra stillerkravet kan gives. Hvis der ikke kan gives fritagelse, kan der frem til og med 3. oktober 2017 kl. 12 fremsendes en ny kandidatliste inkl. underskrifter fra stillere.

   

  Hvad sker der, når kandidatlisten er afleveret?

   

  Efter udløbet af afleveringsfristen undersøger Favrskov Kommune, om rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige, og om kandidaterne kan godkendes. Den, der indleverer en kandidatliste, modtager en kvittering ved afleveringen.

  Hvis en kandidatliste har væsentlige mangler, eller en kandidat på listen skal slettes, vil kontaktpersonen på kandidatlisten senest lørdag 7. oktober 2017 (fire dage efter fristens udløb og 45 dage før valgdagen) blive underrettet om det.

  I så fald kan mangler ved kandidatlisten blive ændret frem til mandag 9. oktober 2017 kl. 12.


  Kommunen kan ikke dispensere fra disse frister, og kandidatlister/kandidater kan derfor risikere ikke at komme i betragtning til kommunalvalget, hvis kandidatlisten ikke er korrekt udfyldt inden fristernes udløb.

  De gyldige kandidatlister og kandidater bliver snarest efter godkendelsen bekendtgjort de steder, hvor der kan brevstemmes i kommunen og medtaget på stemmesedlen til kommunalvalget.

   

  Valg-/listeforbund

   

  Valgforbund/listeforbund skal anmeldes skriftligt på Økonomi- og Indenrigsministeriets formular, som også kan hentes i Borgmestersekretariat og HR, Skovvej 20, Hinnerup, (1. sal). Se træffetider ovenfor.  

  Sidste frist for anmeldelse af listeforbund eller valgforbund er mandag 9. oktober 2017.

   

  Frist for tilbagekaldelse af kandidatlister og anmeldelse af listeforbund eller valgforbund

   

  Mandag 9. oktober kl. 12 (43 dage før valget) er:

  • Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatlister

  • Sidste frist for tilbagekaldelse af listeforbund eller valgforbund
   

  Oversigt over de vigtigste tidsfrister i forbindelse med kommunalvalget:

  05.09.2017     

  Kandidatlister kan indleveres fra de partier, der ønsker fritagelse for underskrift fra stillere.

  19.09.2017     

  Kandidatlister skal være indleveret senest kl. 12, hvis partiet vil fritages for kravet om underskrift fra stillere.

  19.07.2017     

  Kandidatlister, der ikke kan fritages fra kravet om underskrift fra stillere, kan indleveres fra denne dato.

  26.09.2017     

  Valgsekretariatet skal senest kl. 12 meddele, om kandidatlisten kan fritages for kravet om underskrift fra stillere.

  03.10.2017     

  Kandidatlister skal være indleveret senest kl. 12 for kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om underskrift fra stillere.

  06.10 .2017     

  Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne.

  07.10.2017     

  Valgsekretariatet skal senest give besked om evt. mangler på kandidatlisten.

  09.10.2017     

  - Frist for afhjælpning af mangler eller indlevering af ny kandidatliste kl. 12.
  - Frist for tilbagekaldelse af kandidatliste, kl. 12.  
  - Frist for indgåelse eller tilbagetrækning af liste- eller valgforbund, kl. 12
  - Endelig frist for opfyldelse af valgretsbetingelserne kl. 12.  

   

   

 • Ophængning af valgplakater

  Reglerne betyder blandt andet, at du ikke skal søge om tilladelse til at sætte valgplakater op, hvis de ikke er større end 0,8 m.

  Du må hænge valgplakater op uden forudgående tilladelse fra fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. Ved valget 21. november 2017 betyder det fra lørdag 28. oktober kl. 12.00. En valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaterne.

  Ønsker et parti, en kandidat eller kandidatliste m.fl. at hænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v. op, skal der stadig søges om tilladelse hos Favrskov Kommune: vejdrift@favrskov.dk 

  Har du spørgsmål til ophængning af plakater, er du velkommen til at kontakte Trafik og Veje på 89 64 10 10

  Der gælder ens regler for ophængning af valgplakater i hele landet. Læs mere om reglerne i Lov om offentlige veje eller Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

  Se Vejdirektoratets materiale her:

 • Officielle valgsider

 • Generelt om valg

  Nedenfor finder du en række links til borger.dk og sider med generelle informationer om valg i Danmark.


  Valg til Folketinget

  18. juni 2015 var der valg til Folketinget, og den dag blev der valgt 179 medlemmer til Folketinget. Læs generelle informationer på borger.dk om folketingsvalg i Danmark.


  Valg til byråd og Regionsråd

  Favrskov Byråd har 25 medlemmer. Regionsrådet for Region Midtjylland består af 41 politikere.  Medlemmerne i såvel byråd som regionsråd er valgt for fire år ad gangen.
   
  På borger.dk kan du læse mere om de respektive valg, om mulighederne for at brevstemme, om valgkort og meget mere:


  Valg til Europa-Parlamentet

  Europa-Parlamentet består af 751 medlemmer valgt i de 28 medlemsstater. Medlemmerne i Parlamentet (MEP’erne) vælges for fem år ad gangen.
   
  Danmark har 13 pladser i Europa-Parlamentet.
   
  På borger.dk kan du læse mere om valg til Europa-Parlamentet.


  Folkeafstemning

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

11.10.2017
akl