You are here

Kunstudvalg

Kunstudvalget står for udsmykningen af kommunale arealer og institutioner.

Kunstudvalget er nedsat af byrådet.

Udvalget skal tage initiativer til og stille forslag til kunstnerisk udsmykning i og ved kommunale ejendomme og arealer.

Formålet er, gennem kunsten, at give borgere og kommunens gæster oplevelser og udfordringer, der virker fremmende for trivsel og æstetik og samtidigt øger deres tilfredshed.

Favrskov Kommunes kunstsamling er registreret i en kunstdatabase

Kunstudvalget har syv medlemmer, som udpeges af byrådet. Fire medlemmer udpeges efter indstilling fra kunstforeninger og udstillingsgrupper. Ét medlem udpeges efter indstilling fra Kulturelt Samvirke.

Du kan se Kunstudvalget vedtægter her.

Medlemmer af Kunstudvalget

  • Troels Christensen Lund, formand
  • Heidbra Jonsdottir, næstformand
  • Thorkild Petersen
  • Lene Fogtmann
  • Lone Christensen
  • Birgit Bach-Valeur
  • Vakant

Publikationer

Kontakt

Birgit Stensgaard, Kunstudvalgets sekretær
Skovvej 18
8382 Hinnerup

Papirpost sendes til

Favrskov Kommune, Teknik og Kultur

Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Senest opdateret

03.05.2017
tjoh