You are here

Skiltepolitik for Favrskov Kommune

samt administrationsgrundlag for opstilling af digitale skilte i Favrskov Kommune

Favrskov Byråd vedtog 26. februar 2019 Skiltepolitik for Favrskov kommune samt Administrationsgrundlag for opstilling af digitale skilte i Favrskov Kommune.

Skiltepolitikken er udarbejdet med henblik på at give borgere og virksomheder et overordnet billede af og en retning for opstilling af skilte i Favrskov Kommune. Kommunen kan ikke afgøre skiltesager alene med henvisning til skiltepolitikken, men kan inddrage politikken i forbindelse med konkrete afgørelser, hvor kommunen ifølge lovgivningen skal udøve et skøn.

Politikken skal medvirke til, at der er balance mellem, at virksomheder, foreninger m.fl. har mulighed for at foretage skiltning og informere om arrangementer og lignende, samtidigt med at skiltningen også sker med omtanke og respekt for det omkringliggende bymiljø, landskabet, trafikafviklingen og naboerne.

Sammen med skiltepolitikken er der udformet et administrationsgrundlag for håndtering af digitale skilte, som skal anvendes i forbindelse med behandling af ansøgninger om digital skiltning.

Skiltepolitikken og administrationsgrundlaget for digitale skilte kan anvendes som en vejledning til borgere, bygherrer og virksomheder om, hvordan skilte kan opsættes på en hensigtsmæssig måde.

Der blev i høringsperioden indsendt tre høringssvar. Efter en nærmere vurdering gav to af høringssvarene anledning til ændringer i den endelige Skiltepolitik samt Administrationsgrundlag for opstilling af digitale skilte i Favrskov Kommune.

Se skiltepolitik for Favrskov Kommune samt administrationsgrundlag for opstilling af digitale skilte i Favrskov Kommune

Senest opdateret

10.12.2019
mthi