You are here

Hegnsyn

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om hegnet eller hækken i eller omkring skel, kan du kontakte Hegnssynet.

Hegnssynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister om:

•fælleshegn (hegn i naboskel)
•egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
•grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen


Hvis du ønsker et hegnssyn skal du lave en begæring og sende den til Favrskov Kommune

Læs mere om, hvordan du laver en begæring om hegnssyn


Et hegnssyn består af tre medlemmer og tre personlige suppleanter. Mindst et medlem skal være plantningskyndig og et medlem bygningskyndig.

Hegnssynets medlemmer behøver ikke at være medlemmer af byrådet.


Medlemmer af udvalget

  • Henrik Rabæk Poulsen - formand
  • Bodil Kvistgaard Olsen - Byggekyndig
  • René Schneider - Plantesagkyndig

 

Personlige suppleanter

  • Erling Madsen
  • Karsten Kirketerp Jensen

 


 

Kontakt

Mona Mørk Hagedorn, sekretær for Hegnssynet
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 51 03

Senest opdateret

21.08.2017
tjoh