You are here

Frivilligrådet for Sociale Indsatser

Frivilligrådet for Sociale Indsatser arbejder blandt andet med at støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet for Sociale Indsatsers formål og opgaver er at:

  • Støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Favrskov Kommune
  • Komme med forslag til initiativer på området overfor Social- og sundhedsudvalget
  • Komme med forslag til principper for uddeling af tilskud til frivillige foreninger (§ 18 i Lov om Social Service) overfor Social- og Sundhedsudvalget
  • Udarbejde indstillinger til Social- og sundhedsudvalget om fordeling af tilskud til frivillige foreninger (§ 18 i Lov om Social Service)


Udvalget har høringsret i sager om frivilligt socialt arbejde.

Læs mere om, hvordan retningslinjerne for valg til Frivilligrådet for Sociale Indsatser ser ud her:  Retningslinjerne for valg

Du kan finde mere information vedrørende tidsfrister og ansøgning til § 18-midlerne her.


Valgt fra foreninger, der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap:

Maja Petersen, Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede

 

Valgt fra foreninger, der repræsenterer ældre og pensionister:

Jørgen Nielsen, Hadsten og Omegns Efterløns- og Pensionistforening
Else Bendtsen, Danske Seniorer
Karl Johan Fischer Nielsen, Hadsten og Omegns Efterløns og Pensionistforening

 

Valgt fra foreninger, der repræsenterer børn og unge:

Susan Jensen, Lions Club
Irma Møller, Beredskabsforbundet
Katti Dreier, Kræftens Bekæmpelse


Valgt fra øvrige foreninger

Preben Liljeroth, Røde Kors Favrskov

Få inspiration til frivillighed

Publikationer

Kontakt

Formand for Frivilligrådet
Maja Petersen
Tlf.: 26 59 26 32
Mail: majaap1405@gmail.com

 

Sekretær for Frivilligrådet
Sanne Ramsdal
Tlf.: 24 45 51 20​
Mail: sram@favrskov.dk

Senest opdateret

22.05.2017
jakc