You are here

Direktion og forvaltninger

Det er direktionen, der har ansvaret for at styre Favrskov Kommune efter byrådets retningslinjer.

Se organisationsdiagrammer over alle forvaltninger

Desuden har de fem direktører ansvaret for, at de politiske beslutninger føres ud i livet i de enkelte forvaltninger.

 

 

Kommunaldirektør Jan Kallestrup

Jan Kallestrup, kommunaldirektør

Hinnerup, Skovvej 20
Mail: jka@favrskov.dk
Tlf: 89 64 61 02
Mobil: 24 24 68 21

Job- og økonomidirektør Asbjørn Friis Jensen

Asbjørn Friis Jensen, direktør for Job og Økonomi

Hinnerup, Skovvej 20
Mail: afj@favrskov.dk
Tlf: 89 64 62 01
Mobil: 60 10 75 28

Hans Minor Vedel vender tilbage til Favrskov Kommune.

Hans Minor Vedel, direktør for Teknik og Kultur

Hammel, Torvegade 7
Mail: hmv@favrskov.dk
Tlf: 89 64 51 01
Mobil: 21 21 70 03
 

Anders Blæsbjerg Baun

Anders B. Baun, konsti. direktør for Børn og Skole

(konstitueret direktør for Børn og Skole i direktør Rasmus Møllers barselsorlov fra 1. august til 30. november 2018)

Hvorslev, Danstrupvej 4
Mail: abau@favrskov.dk
Mobil: 40 12 48 54

Social- og sundhedsdirektør Kate Bøgh

Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed

Hammel, Torvegade 7
Mail: katb@favrskov.dk
Tlf: 89 64 21 01
Mobil: 20 10 02 13

Senest opdateret

14.08.2018
tjoh