You are here

Børn og Skole

Her kan du læse Favrskov Kommunes politikker og strategier på Børn- og ungeområdet.

Politikkerne og strategierne danner grundlag for den måde, Favrskov Kommune arbejder med børn og unge på.

Senest opdateret

14.08.2018
riz