You are here

Befolkningsprognose og ECO-nøgletal

Hvor mange mennesker bor der i Favrskov Kommune? Hvordan ligner vi de andre kommuner?

Befolkningsstatistikker og -prognoser er vigtige elementer, når vi skal lægge planer for Favrskov Kommune. 

Derfor laver vi eksempelvis analyser af, hvor mange der flytter til og fra kommunen, og hvor mange elever vi forventer, der skal gå på vores skoler næste år. 

ECO-nøgletal er en række nøgletal for kommunen, der blandt andet handler om folkeskolen, tilbud til ældre og sociale forhold. 

Med disse tal, kan vi sammenligne os med resten af landet, eller udvalgte regioner og kommuner.

Du kan læse mere om både tal og beregninger nedenfor.

Publikationer

ECO-nøgletal

ECO-nøgletallene er opdelt på disse områder:
Generelle, sociale forhold, finansielle forhold, ressourceforbruget på hovedkonti, børnepasning, folkeskolen, tilbud til ældre (*), øvrige sociale forhold og øvrige udgiftsområder.

* Kommunerne konterer forskelligt på kontoen for forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33) end de andre kommuner. Omregnet, svarer det til en udgift på 36.309 kr. i tilbuddet til ældre på 65 år eller derover, hvor landsgennemsnittet er 43.356 kr. Når der korrigeres for udgiftsbehovet, er det beregnede serviceniveau i Favrskov Kommune på indeks 101,1.

Kontakt

Job og Økonomi
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Senest opdateret

01.09.2017
riab