You are here

Ældrerådet

Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, før de vedtages politisk.

Ældrerådet i Favrskov Kommune medvirker til at skabe kontakt mellem byens ældre befolkning og byrådet.

Rådet kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Medlemmer af Ældrerådet

Referater fra Ældrerådets møder

Valg til Favrskov Kommunes ældreråd

Der var valg til Favrskov Ældreråd 21. november 2017.

I forbindelse med kommunal- og regionrådsvalget blev der på alle afstemningssteder holdt valg til Favrskov Ældreråd. Der var opstillet 15 kandidater til valget. 

Der skulle vælges ni personer samt to suppleanter. Nedenfor kan du se en oversigt over kandidaterne oplistet efter opnået stemmetal. De ni første kandidater er pr. 1. januar 2018 medlem af Favrskov Ældreråd.

                                                                                  

 1. Birthe Kalstrup, Hadsten, 1102
 2. Ejgil Andreasen, Hammel, 954
 3. Annegrete Løkke Nielsen, Søften, 883
 4. Hans Kjær Christensen, Hinnerup, 650
 5. Thøger Opstrup, Hadsten, 622
 6. Birgit Kirkensgaard Hansen, Hinnerup, 610
 7. Erik Bertelsen, Thorsø, 559
 8. Alex Kejlberg, Ulstrup, 458
 9. Lena Degn, Voldum, 305
   
 • Freddy Ole , 277
 • Klausen, Hammel, 273
 • Per, Hammel, 233
 • Erik Madsen, Hinnerup, 169
 • Zennia Hansen, 150
 • Sanne , Vejerslev, 62


Ønsker du at se, hvordan stemmerne fordelte sig på de enkelte valgsteder, kan du se det her

Det nyvalgte ældreråd har konstituerende møde 14. december 2017.

Kontakt

Nina Thøgersen
Formand
8450 Hammel
Tlf. 86 98 51 54

 

Sekretær for Ældrerådet
Rikke Schjøtt
Tlf. 89 64 21 18
mail: vdrsk@favrskov.dk 

Senest opdateret

24.11.2017
tjoh