You are here

Ældrerådet

Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, før de vedtages politisk.

Ældrerådet i Favrskov Kommune medvirker til at skabe kontakt mellem byens ældre befolkning og byrådet.

Rådet kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse. Hvis du ønsker at læse Ældrerådets høringssvar til en specifik sag i Social- og Sundhedsudvalget eller Byrådet, kan du søge via polweb her.

Medlemmer af Ældrerådet

 

Referater fra Ældrerådets møder

Valg til Favrskov Kommunes ældreråd

Der var valg til Favrskov Ældreråd 21. november 2017.

I forbindelse med kommunal- og regionrådsvalget blev der på alle afstemningssteder holdt valg til Favrskov Ældreråd. Der var opstillet 15 kandidater til valget, hvoraf der skulle vælges ni medlemmer samt to suppleanter.

Nedenfor kan du se en oversigt over de valgte medlemmer efter opnået stemmetal.

  1. Birthe Kalstrup, Hadsten, 1102
  2. Ejgil Andreasen, Hammel, 954
  3. Annegrete Løkke Nielsen, Søften, 883
  4. Hans Kjær Christensen, Hinnerup, 650
  5. Thøger Opstrup, Hadsten, 622
  6. Birgit Kirkensgaard Hansen, Hinnerup, 610
  7. Erik Bertelsen, Thorsø, 559
  8. Alex Kejlberg, Ulstrup, 458
  9. Lena Degn, Voldum, 305

 

Ønsker du at se, hvordan stemmerne fordelte sig på de enkelte valgsteder, kan du se det her.

Publikationer

Kontakt

Erik H. Bertelsen
Formand
8881 Thorsø
Tlf. 71 75 23 33

 

 

Sekretær for Ældrerådet
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89 64 21 18
mbdm@favrskov.dk

Senest opdateret

18.01.2019
tjoh