You are here

Taxivognmand

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har overtaget opgaver for taxiområdet

Taxinævnet i Favrskov Kommune har overdraget tilsynsmyndigheden for taxiområdet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Du kan ikke længere få udstedt chaufførkort (tidligere førerkort), bestille trafikbøger eller påtegnet toldattest til taxi ved personlig henvendelse i det kommunale borgerservicecenter.

Den nye taxilov og dermed ansøgning om tilladelse, udstedelse og betaling af chaufførkort til taxi sker som digital ansøgning og administreres af Trafik-, Bygge- og Boligsstyrelsen. Du skal derfor kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis du har spørgsmål til, hvilke krav m.m. du skal opfylde for at få udstedt et chaufførkort i medfør af den nye taxilov. Du finder yderligere oplysninger og information på styrelsens hjemmeside www.taxilov.dk.  

Du finder selvbetjeningsløsningen til chaufførkort via den grå knap længere nede på denne side.

Skal du have påtegnet en toldattest fra Skattestyrelsen, skal du efter syn udfylde, underskrive og indsende en blanket til Skattestyrelsen. Du finder blanketten ved at benytte linket.

Køb og betaling af trafikbøger skal ske direkte hos én af de to leverandørere Kommuneforlaget eller Dafolo.

 Du kan læse mere under "Chaufførkort til taxi" og "Toldattest" i fold-ud punkterne længere nede på siden.

Mere om taxi

 • Chaufførkort til taxi

  Den nye taxilov administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Du kan derfor ikke længere ansøge om og få udstedt chaufførkort (tidligere førerkort) til taxi, limousine og sygetransport ved personlig henvendelse til Borgerservicecentret i kommunen.


  Ansøgning og udstedelse skal ske via digital selvbetjening til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via styrelsens hjemmeside www.taxilov.dk. Hvis du har spørgsmål til chaufførkortet eller brug for yderligere information om, hvilke krav m.m. du skal opfylde for at få udstedt et chaufførkort i medfør til den nye taxilov, skal du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.


  Fra 1. januar 2018 gælder chaufførkortet/førerkort i hele landet og fra samme dato bliver der ikke længere udstedt nye førerkort. Chaufførkortet gælder til erhvervsmæssig persontransport i hele landet.


  Et nyt chaufførkort er som udgangspunkt gældende i fem år.


  Som følge af den nye taxilov, er kørekortbekendtgørelsen blevet ændret. Det betyder, at du ikke længere kan få udstedt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B (almindelig bil), idet denne kørekortkategori er blevet erstattet af chaufførkortet.


  Sådan fornyer du dit førerkort og gør det til et chaufførkort:
  Hvis du vil forny dit førerkort, som dermed bliver ændret til et chaufførkort, kan det tidligst ske 6 måneder før dit førerkort udløber. Du fornyer dit førerkort via styrelsens digitale ansøgningsformular. Vær opmærksom på at du også skal fremsende dokumenter til styrelsen.


  Sådan gør du, hvis du allerede er chauffør:

  • Ansøg om fornyelse via styrelsens ansøgningsformular. Du skal bruge NemID for at få adgang
  • Vedhæft en kopi af både for- og bagsiden af dit førerkort. Bemærk: Hvis du ikke har et førerkort, fordi du tidligere har kørt Flextrafik, skal du i stedet anvende en scannet kopi af dit kursusbevis
  • Vedhæft en kopi af både for- og bagsiden af dit kørekort
  • Vedhæft et digitalt pasfoto. Pasfotoet skal leve op til politiets krav om pasfoto
  • Bestil tid hos din egen læge, få et helbredstjek og fremsend lægeattesten

  Du skal opfylde en række betingelser og indsende en række nødvendige dokumenter til styrelsen, hvis du vil være chauffør.


  Sådan gør du, hvis du vil være chauffør:

  • Ansøg via styrelsens digitale ansøgningsformular. Du skal bruge NemID for at få adgang
  • I ansøgningsformularen skal du give dit samtykke til, at styrelsen må indhente en række oplysninger om dig
  • Bestil tid hos din læge, få et helbredstjek og fremsend lægeattesten
  • Gennemfør et kvalifikationskursus

  Bemærk: Er du bosiddende i udlandet, skal du selv indhente og indsende original straffeattest fra det pågældende land.


  Det er vigtigt, at du giver samtykke og sender lægeattesten til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, inden du begynder på kvalifikationskurset. Gør du det, kan styrelsen behandle din ansøgning hurtigere, når du har gennemført kurset.


  Der opkræves et gebyr for udstedelse af chaufførkort.


  Du kan læse om, hvordan du bliver taxivognmand på www.taxilov.dk. Der finder du også en oversigt over udbydere af kurser for henholdsvis taxivognmænd og chaufføruddannelsen.

  Find kontaktinformation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.


  Lovhjemmel på området kan læses på www.taxilov.dk.

 • Toldattest

  Når du køber en ny taxi eller limousine, skal du som vognmand have påtegnet en toldattest.

  Du kan hente toldattesten på Skattestyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Tlf. 72 21 88 00

Senest opdateret

28.12.2018
akl