You are here

Direktør for Social og Sundhed

Vi søger en ambitiøs og handlekraftig direktør, der er på hjemmebane i samspillet med politikere, borgere og medarbejdere.

Du har blik for kombinationen af effektiv drift og løbende udvikling og formår at sætte en tydelig retning for udviklingen på social- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune.

Sammen med den øvrige direktion er du en aktiv del af den tværgående opgaveløsning i hele organisationen.      

Dine overordnede opgaver bliver … 

  • at sikre en professionel betjening af politikere og politiske udvalg
  • at lede egen forvaltning og tage medansvar for kommunens samlede ledelse
  • at bidrage aktivt til en helhedsorienteret løsning af opgaverne inden for egen forvaltning og på tværs af hele organisationen
  • at have fokus på effektiv resurseudnyttelse og løbende udvikling af tilbuddene inden for social- og sundhedsområdet 
  • at pleje relationer og udvikle nye – både internt og eksternt. 
     

Favrskov Kommune er …

en veldrevet vækstkommune med omkring 48.500 indbyggere, hvor der konstant er fokus på at yde den bedst mulige service over for borgerne inden for de økonomiske rammer.  

Mere information

Ansættelsen sker som udgangspunkt på kontraktvilkår. Lønniveauet er på 1,1 mio. kr. årligt eksklusive pension.  

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos kommunaldirektør Jan Kallestrup på telefon 24 24 68 21 eller hos direktør Chris Petersen, MUUSMANN, på telefon 8171 7516.

Ansøgningsfrist: fredag 3. januar 2020, kl. 12.00. 

Du finder flere informationer om stillingen i job- og personprofilen – her kan du også se, hvordan du søger stillingen

Senest opdateret

03.12.2019
tjoh