You are here

Bliv dagplejer - vi søger ALLE typer!

Tak fordi du gerne vil vide mere om dagplejen i Favrskov. Vi håber, du tør ansøge – og blive vores næste dagplejer!

I Favrskov Kommune har vi cirka 200 dagplejere fordelt ud over hele kommunen. Som dagplejer indgår du i et kollegialt fællesskab med dagplejere fra dit område (dagplejegruppe). En dagplejer har som udgangspunkt indskrevet fire børn i alderen 26 uger til barnet fylder tre år – dog kan en dagplejer i perioder have et femte barn indskrevet, hvis du eller en kollega er syg, på kursus eller har fridage og ferie. Som dagplejer vil du kunne deltage i legestue, som er et fælles arrangement, hvor børn og dagplejere fra området mødes og laver forskellige aktiviteter sammen.

Vi sørger for, at alle nyansatte dagplejere får legetøj, som er sammensat af pædagogerne, så det kan understøtte læreplansarbejdet og barnets generelle udvikling.

Alle dagplejegrupper har tilknyttet en dagplejepædagog, som de arbejder tæt sammen med. Det betyder, at der altid vil være mulighed for at få råd, vejledning og sparring. I dagplejen arbejder vi ud fra gældende lovgivning, som er Dagtilbudsloven herunder de pædagogiske læreplaner. Desuden er et af vores indsatsområder ’Tidlig opsporing og tidlig indsats’.

Som nyansat dagplejer starter du med et kort introforløb, så du bliver klædt på til jobbet som dagplejer, og du vil herudover blandt andet komme til at deltage i et tre ugers kursus på SOSU-skolen om jobbet som dagplejer. Vi vægter kompetenceudvikling højt, så dagplejerne er klædt godt på til at imødekomme de krav og forventninger, som politikere og borgerne har.

Har du lyst til at ansøge om at blive dagplejer, klikker du her og udfylder det digitale ansøgningsskema.

Har du spørgsmål, inden du søger, er du velkommen til at kontakte daglig leder Pernille Skaaning Engamo  - enten på psen@favrskov eller mobil 20 35 11 26.

Du skal desuden være opmærksom på, at pasning af børnene foregår i eget hjem. Bliver du efter en samtale tilbudt et job som dagplejer, er jobtilbuddet under forudsætning af, at dit hjem kan godkendes som dagplejehjem.

 

Senest opdateret

28.11.2019
dole