You are here

Opklassificering af veje i Favrskov Kommune

Byrådet har vedtaget i videst mulig omfang at gennemføre en opklassificering af vejområdet i hele Favrskov Kommune

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018-21, at ansvaret og ejerforholdene på vejområdet i videst mulig omfang skal harmoniseres på tværs af hele Favrskov Kommune.

Den fremtidige harmonisering skal ske via en opklassificering af private fællesveje over en årrække - se evt. budgetblok A-236 og U-206.

I aftalen er det præciseret, at den tekniske forvaltning udarbejder en samlet plan for, hvordan der over en årrække kan gennemføres en opklassificering af relevante private fællesveje.

Byrådet har også vedtaget, at opklassificeringen skal baseres på en grundig undersøgelse af forholdene, herunder de juridiske.

Forvaltningens forslag til en samlet plan for hvordan opklassificeringen kan gennemføres blev forelagt Byrådet i oktober 2018 - du kan se sagen her. Planen beskriver forvaltningens forslag til overordnede kriterier for opklassificering og projektets tids- og procesplan. 

 

 

Kontakt

Teknik og Kultur
Tovegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

07.11.2018
anoh