You are here

Ungebehandling

Ungebehandling er et tilbud til unge under 25 år, der har problemer med rusmidler - fx alkohol, hash, kokain, ecstasy eller medicin.

Tilbuddet er primært målrettet unge under 25 år, men henvender sig også til pårørende til unge under 25 år, der har problemer med rusmidler. 

Du er velkommen til at kontakte Favrskov Kommune, hvis du har problemer med rusmidler eller er pårørende til en ung, der har det. Du kan kontakte os på telefon: 89 64 10 80. Nederst på siden kan du også se mail-adresser og telefonnumre på de enkelte rusmiddelbehandlere.

U18–model til unge med rusmiddelproblemer:

Rusmiddelrådgivning og behandling for unge mennesker i Favrskov Kommune, handler med udgangspunkt i en evidensbaseret U18-model, der møder de unge, deres forældre og netværk fordomsfrit og imødekommende. Unge bruger rusmidler på mange måder og derfor tilrettelægger vi forløb forskelligt og individuelt.

U18–modellen starter altid med information og rådgivning, så der kan laves en vurdering omkring den unges rusmiddelbrug. U18–modellen er derfor bygget op på følgende måde:

 

Information og rådgivning

Unge, forældre og pårørende kan altid henvende sig direkte på Favrskov Rusmiddelcenter. Information og rådgivning er indledende til videre vurdering af forløb og kan foregå anonymt.
(1-2 samtaler)


Udvidet rådgivning

Unge, forældre og pårørende kan fortsætte sammen i udvidet rådgivningstilbud. Desuden kan forældre og pårørende til en ung med problematisk rusmiddelbrug tilbydes samtaler alene.
(1-8 samtaler)

 

Udredning af den unges behandlingsbehov

Hvis der er behov for andet end information og rådgivning, bliver der lavet en rusmiddeludredning, der danner grundlag for behandlingsplanen.
(1-8 samtaler)

 

Individuelt behandlingsforløb og evt. supplerende gruppeforløb

Et behandlingsforløb tager afsæt i den individuelle behandlingsplan.
(½-1 år)

 

Vi samarbejder og koordinerer bredt med alle vigtige støttende personer omkring den unge samt skole, familierådgiver og andre relevante fagpersoner i behandlingsforløbet sammen med den unge og forældrene.

Uanset om du har små eller store problemer med rusmidler, så er du altid meget velkommen til at kontakte os pr. mail eller telefon.

Du er også velkommen til at møde personligt op på vores Rusmiddelcenter

Du finder kontaktoplysningerne til ungebehandling nederst her på siden.

Spørgsmål og svar

 • Psykiatrisk udredning og behandlingsgaranti

  I forbindelse med behandlingen er der mulighed for, at du kan få lavet en psykiatrisk udredning. Vi vil altid forsøge at inddrage forældrene i forhold til unge under 18 år.

  Hvis den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse og skole, så er der garanti for behandling. Dette er typisk, når den unges misbrug medfører alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer.

  Garantien betyder, at den unge har krav på et tilbud om behandling i løbet af 14 dage efter første henvendelse.

 • Behandlingens form

  Alle har mulighed for to anonyme samtaler, hvor der gives information og rådgivning om brug af rusmidler.

  Derudover vil du blive tilbudt samtaler til at afhjælpe problemerne. Hvis det handler om et mindre problematisk brug af rusmidler, vil du blive tilbudt op til otte samtaler uden inddragelse af familierådgiver.

  Ved mere massivt brug af rusmidler, vil du blive tilbudt hjælp til at få overblik over forbruget. Det sker i form af en udredning eller et tilbud om behandling med individuelle samtaler. 

  Udredningen eller tilbuddet om behandling kan først sættes i gang efter samtykke fra forældre og familierådgiver.

   

Publikationer

Kontakt

Ungebehandling
Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 10 80

 

Rusmiddelbehandler Sine Bamberg Schillums

Mail: sbsc@favrskov.dk

Tlf: 51 46 24 17

 

Rusmiddelbehandler Catharina Andersen

Mail cata@favrskov.dk

Tlf: 24 90 06 42

 

Personligt fremmøde kan kun ske efter forudgående aftale via mail eller telefon.

Senest opdateret

07.08.2019
mbdm