You are here

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Favrskov er et tilbud til forældre med børn i alderen 0-15 år.

Som forældre har du altid mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har brug for rådgivning i forhold til dit barn.

Du finder kontaktoplysninger på din sundhedsplejerske nederst på siden.

Sundhedsplejersken:

 • Er konsulent i dagpleje, daginstitutioner og skole vedrørende sundhedsrelaterede spørgsmål. 
 • Kan henvise til egen læge, øjen- og ørelæge, socialrådgiver eller andre i samarbejde med hjemmet.
 • Har tavshedspligt. Det betyder, at hun ikke går videre med nogen oplysninger uden at inddrage forældrene. Sundhedsplejersken har dog pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis et barn udsættes for vanrøgt.
 • Har pligt til at føre journal for både spæd- og småbørn og skolebørn. I Favrskov Kommune anvender vi elektroniske journaler.

Kontaktoplysninger

 • Ledelse og sekretariat

  Leder af B&U Sundhed

  Jane Rüdiger
  Direkte: 89 64 24 66 
  Mobil: 21 67 94 84
  Mail: janr@favrskov.dk

   

  Sekretær 

  Hanne Erneberg 
  Direkte: 89 64 24 62 
  Mobil: 40 35 40 97 
  Mail: haer@favrskov.dk

   

  Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8.00-14.00

   

 • Sundhedsplejersker (afdelingen i Hammel)

  De nedenstående sundhedsplejersker er tilknyttet afdelingen i Hammel, men sundhedsplejerskerne virker i hele Favrskov Kommune.  

   

  Sundhedsplejerske     
  Caroline Graff 
  Mobil: 51 83 71 36 
  Mail: cagr@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Regnbueskolen, Skovvangskolen og klinik for børn med enuresis. 
   
  Sundhedsplejerske
  Marte Meo terapeut 
  Gitte Nyby Frandsen 
  Mobil: 30 70 02 79   
  Mail: gifr@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, Marte Meo tilbud og forældrekursus ’Tryghedscirklen’.
   
  Sundhedsplejerske 
  Marte Meo terapeut 
  Rie Balling Bjerre 
  Mobil: 21 67 88 68 
  Mail: elbj@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, Marte Meo tilbud og forældrekursus ’Tryghedscirklen’.
   
  Sundhedsplejerske 
  Pia Myrvoll
  Mobil: 51 83 71 72 
  Mail: pimy@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Rønbækskolen, Haldum-Hinnerup Skolen, Tungelundskolen, forældrekursus 'Tryghedscirklen' og gruppe for børn og unge som har forældre/søskende med psykisk sygdom.
   
  Sundhedsplejerske 
  Helle Vinther Simonsen
  Mobil: 24 80 47 98
  Mail: hesi@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Søndervangskolen, Ulstrup Skole og forældrekursus 'Tryghedscirklen'.

   

  Anne Sofie Holm Christensen
  Mobil: 20 90 15 73
  Mail: ashc@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år og forældrekursus ’Tryghedscirklen’

   

  Sundhedsplejerske 
  Ea Vinther Hedegaard
  Mobil: 30 70 02 43
  Mail: eavh@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, præmatursundhedsplejerske og forældrekursus 'Tryghedscirklen'. 

 • Sundhedsplejersker (afdelingen i Hadsten)

  De nedenstående sundhedsplejersker er tilknyttet afdelingen i Hadsten, men sundhedsplejerskerne virker i hele Favrskov Kommune.

   

  Sundhedsplejerske 
  Hanne Buch-Hansen  
  Mobil: 40 33 27 57 
  Mail: hbha@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, præmatursundhedsplejerske, klinik for overvægtige børn og uddannelsesansvarlig for sundhedsplejerskestuderende. 
   
   
  Sundhedsplejerske
  Annelise Gammelgaard 
  Mobil: 21 67 87 36 
  Mail: aga@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år og Marte Meo tilbud.

   

  Sundhedsplejerske
  Helle Schartau 
  Mobil: 29 61 40 84 
  Mail: hsch@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år og forældrekursus 'Tryghedscirklen'.
   

  Sundhedsplejerske 
  Louise Gramstrup Lyck
  Mobil: 21 60 87 45
  Mail: loly@favrskov.dk 
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år.

   
  Sundhedsplejerske
  Trine Kjær-Sørensen
  Mobil: 22 79 16 58
  Mail: tkjs@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Lilleåskolen, Friskolen Hinnerup, Præstemarkskolen og klinik for overvægtige børn.

   

  Sundhedsplejerske
  Anne Aggerholm Jønsson
  Mobil: 21 67 86 32
  Mail: aajo@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Projektleder for satspuljeprojektet ’Tidlig opsporing og tværfaglig indsats for sårbare familier i Favrskov Kommune 2018-21’ og forældrekursus ’Tryghedscirklen’.

   

  Sundhedsplejerske
  Anja Oda Madsen
  Mobil: 51 83 71 40
  Mail: anom@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Hadbjerg Skole, Voldumegnens Friskole, Vellev Friskole og Bavnehøjskolen.

   

  Merete Revsbech Paulsen
  Mobil: 21 67 88 27
  Mail: merp@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, flygtningebørn og forældrekursus ’Tryghedscirklen’.

   

  Helle Arnfeldt Sørensen
  Mail: haso@favrskov.dk
  Mobil: 30 70 02 76
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, flygtninge, Forældrekursus ’Tryghedscirklen’

   

  Sanne Ager
  Mail: sana@favrskov.dk
  Mobil: 20 31 35 16
  Ansvarsområde: Hadsten Skole, Skovvangskolen (specialklasser) og klinik for overvægtige børn.

   

  Sundhedsplejerske
  Berit Hammershøj
  Mobil: 30 35 72 90
  Mail: bean@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Frijsendal Efterskole, Gudenådalens Efterskole og Frijsendal Friskole.

   

  Sundhedsplejerske
  Jette Roer Pedersen
  Mobil: 30 53 46 51
  Mail: jetp@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Østervangskolen, Korsholm Skole og forældrekursus "Tryghedscirklen".

Senest opdateret

02.04.2019
mbdm