You are here

Skolebørn

Kommunens skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som tilbyder samtaler og undersøgelser til elever i 0.- 9. klasse.

Sundhedsplejen ændrer tilbud fra 1. august 2016

Sundhedsplejen vil fremover differentiere vores tilbud, således at der bliver et øget fokus på børn med sundhedsmæssige problemstillinger. Det betyder, at vi ændrer i tilbuddet til de børn, som trives godt og er sunde og raske. 

Fremover vil den sundhedsfaglige undervisning også i langt højere grad blive planlagt i et samarbejde med lærerne i den enkelte klasse. Det betyder, at vi ikke fremover har et fast undervisningsprogram – men at vi har en vifte af muligheder, som kan tages i anvendelse, hvor det giver mening. 

Vi ændrer også vores tilbud i forhold til forældresamarbejdet. Det har altid været tradition, at eleverne havde deres forældre med i 0. klasse – det ændrer vi nu på – så sundhedsplejersken selv måler og vejer 
eleverne. Sundhedssamtalen i 0. klasse vil fremover bliver meldt ud som et tilbud, hvor I som forældre kan kontakte os, hvis I gerne vil have en samtale. Sundhedsplejersken vil dog altid kontakte jer som forældre, hvis vi finder problemstillinger hos jeres barn, som vækker bekymring. 

Vores undersøgelse af eleverne og tilbud om samtale til elever med særlige behov i 8. klasse flyttes til starten af 9. klasse.

Vi forventer, at vi med vores omlægning af ressourcerne kan få mere tid til de børn, som har brug for en særlig rådgivning. 

Tilbud til skolebørn

 • Generelt om sundhedsplejen på skoleområdet

  Sundhedsplejersken deltager i sundhedsfremmende arbejde på skolen og arbejder tæt sammen med forældre og skolens lærere.

   

  Formålet er at medvirke til, at eleverne får en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

   

  Sundhedsplejens opgave er:

  • At styrke jeres barns sundhed og velvære i samarbejde med forældre og skole
  • At rådgive og støtte, hvis jeres barn viser tegn på ikke at trives fysisk eller psykisk
  • At formidle viden om sundhed og sund livsstil

   

  Screening og individuelle samtaler

  Sundhedsplejen tilbyder elever i 0.- 9. klasse en screening via vores spørgeskema på skolesundhed.dk og en screening af vægt, højde, syn og hørelse i vores sundhedsplejeklinik på skolerne. Derudover tilbyder vi individuelle samtaler til børn med særlige behov. 

   

  Inden screeningen i 0.-, 4.- og 9. klasse skal børn og forældre udfylde et elektronisk spørgeskema på skolesundhed.dk.

   

  Sundhedsplejersken gennemgår spørgeskemaet i forhold til, om der er særlige områder, som vækker bekymring. Hvis der er områder, som vækker bekymring, vil I som forældre blive kontaktet med henblik på en samtale om jeres barn. Hvis jeres barn er over 15 år, kan barnet selv vurdere, om de ønsker en samtale alene med sundhedsplejersken.

   

  Som forældre er I altid meget velkomne til at kontakte os, hvis I er bekymrede for jeres barn og ønsker en samtale. 

   

  Sundhedsplejersken vejer, måler, syns-og høreprøver derefter eleverne. Se gennemgang af de øvrige tilbud til skolebørnene og deres forældre lige nedenfor på denne side.

   

  Undervisning og oplæg på forældremøder

  Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på forskellige klassetrin, og hun deltager så vidt muligt på forældremøder på 0.-, 4.- og 7. årgang med oplæg om emner, som er aktuelle i forhold til børnenes alder. 

   

  Kontakt og samarbejde

  Elever og forældre har altid mulighed for at henvende sig og få vejledning og støtte i forhold til barnets sundhed, udvikling og generelle trivsel. Henvendelse kan ske telefonisk til skolens sundhedsplejerske.

   

  Sundhedsplejersken samarbejder med andre faggrupper, som er tilknyttet skolen, for eksempel SFO, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og andre.

 • Indskoling

  0. klasse

  Vi beder alle forældre om at udfylde vores elektroniske spørgeskema 'skolesundhed.dk'. Dernæst indkalder vi eleverne i 0. klasse til syns- og høre test, hvor de også bliver vejet og målt. 

   

  På baggrund af skemaet og den undersøgelse, vi har foretaget, vurderer vi, om der er behov for at kontakte forældrene i forhold til trivsels- og sundhedsmæssige problemstillinger.  

   

  Som forældre er I altid velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken på skolen for at få en sundhedssamtale omkring deres barn.

   

  1. Klasse

  Sundhedsplejersken deltager i en motorisk undersøgelse af  
  eleverne sammen med idrætslæreren i klassen. (opstart af dette tilbud i 2017)

   

  2. Klasse

  Eleverne bliver vejet og målt og får foretaget en synsprøve.

   

  Forældremøde i 0. klasse

  Sundhedsplejen deltager så vidt muligt med et oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 0. klassetrin. 

   

  Undervisning (0.-,1.-, 2.- og 3. klasse)

  Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på 0.-,1.-, 2.- og 3. klassetrin. Undervisningen koordineres med klassens lærere.

   

 • Mellemtrin

  4. Klasse

  Vi beder alle forældre om at udfylde vores elektroniske spørgeskema 'skolesundhed.dk'. Dernæst indkalder vi eleverne i 4. klasse til en synsprøve, hvor de også bliver vejet og målt. 

   

  På baggrund af skemaet og den undersøgelse, vi har foretaget 
  vurderer vi, om der er behov for at kontakte forældrene i forhold til trivsels- og sundhedsmæssige problemstillinger.  

   

  Som forældre er I altid velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken, hvis I ønsker at få en sundhedssamtale omkring deres barn.

   

  Deltagelse i forældremøder 4. klasse

  Sundhedsplejen deltager så vidt muligt med et oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 4. klassetrin. 

   

  Undervisning (4.-, 5.- og 6. klasse) 

  Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på 4.-, 5.- og 6. klassetrin. Undervisningen koordineres med klassens lærere.

 • Udskoling

  9. Klasse

  Vi vil gerne 'låne' eleverne i en skoletime, hvor de skal udfylde vores elektroniske spørgeskema 'skolesundhed.dk'. Dernæst indkalder vi eleverne i 9. klasse til syns- og høre test, hvor de også bliver vejet og målt. 

   

  På baggrund af skemaet og den undersøgelse, vi har foretaget, vurderer vi, om der er behov for at indkalde eleverne til en sundhedssamtale. Forældrene vil blive kontaktet, hvis vi finder problemstillinger, som er bekymrende.

   

  Som forældre er I også meget velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken for at få en sundhedssamtale omkring deres barn.

   

  Deltagelse i forældremøder i 7. klasse

  Sundhedsplejen deltager så vidt muligt med et oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 7. klassetrin. 

   

  Undervisning i 8. klasse

  Sundhedsplejersken tilbyder fortsat eleverne i 8. klasse at deltage i vores sundhedseksperimentarium. 

   

 • Særligt tilbud: Tilbud til overvægtige børn

  Vejer dit barn for meget ? Er du bekymret for, om dit barn vejer for meget?

   

  Kontakt skolens sundhedsplejerske og aftal en tid, hvor I kan drøfte evt. problemstillinger og hvor dit barn kan blive målt og vejet.

   

  Du kan også få råd og vejledning om kost og motionsvaner. Sundhedsplejersken vil evt. kunne henvise jer til vores klinik for overvægtige børn i Hadsten eller i Hammel. Der kan endvidere henvises til julemærkehjem, hvis der er behov for det.

   

 • Særligt tilbud: Nattetisseri, vådligger, vandladningsproblemer, sengevæder

  Henvisning til klinik

   

  Hvis dit barn endnu ikke holder sig tør om dagen eller om natten, har du mulighed for at få hjælp i vores ”Enuresisklinik”.

   

  Du kan udfylde denne formular for at blive henvist til klinikken, og derefter vil du blive kontaktet af vores specialist på området. 

   

  Hvad er enuresis nocturna?

   

  Nattetisseri, vådligger, vandladningsproblemer - ”Enuresis nocturna” har mange navne, men dækker alle over ufrivillig, natlig vandladning hos børn i en alder, hvor barnet normalt er holdt op med at tisse i sengen om natten. Det vil sige fra 4-5 års alderen.

  Det anslås, at der er 1-2 børn i hver 0-klasse, er vådligger og tisser i sengen om natten. Ofte er enuresis nocturna det eneste symptom hos barnet. Der er ingen vandladningsproblemer om dagen. Hvis barnet har dagproblemer, er det vigtigt at få det undersøgt hos lægen.

   

  Hvorfor tisser mit barn i sengen?

   

  Hvis en af barnets forældre selv har været sengevæder, har børnene 5-7 gange større risiko for at få enuresis nocturna.

   

  En anden årsag kan være, at barnet ikke nedsætter sin urinproduktion om natten, som de fleste andre børn og voksne gør. Barnet har derfor en stor urinproduktion om natten, og det betyder, at barnet skal tisse om natten. Det vides ikke, hvorfor barnet ikke vågner for at tisse.

   

  Kan enuresis nocturna behandles?

   

  I dag er de to mest almindelige behandlingsformer enten en medicinsk behandling eller et ringeapparat.Medicinsk behandling består af et lægemiddel, som nedsætter den natlige urinproduktion til et normalt niveau. Stoffet fås som tablet og spray og skal indtages ved sengetid.

   

  Den anden behandlingsform er ringeapparatet. Ringeapparatet består af en føler, som aktiverer en alarm, når den kommer i kontakt med urin. Denne føler hæftes på underbukserne. Alarmen aktiveres, når barnet begynder at tisse, og det er meningen at barnet (med forældrenes hjælp) vækkes og hjælpes ud på toilettet og tisser færdig. Behandlingen tager i reglen 6-8 uger.

   

  Det er vigtigt, at såvel barnet som forældrene er velmotiverede til at forsøge behandlingen, da den kræver en stor indsats af begge parter. Hos børn med en normal natlig urinproduktion, ved man, at behandling med ringeapparatet kan øge blærens evne til at rumme en større mængde urin.

   

  Hvor skal vi henvende os for at få hjælp?

   

  Du er altid mere end velkommen til at kontakte vores enuresisklinik via formularen øverst på siden under 'henvisning til klinik'. Du kan også læse mere om enuresis i denne pjece:  vandladningsproblemer_om_natten.pdf

   

   

  Sundhedsplejerske

  Caroline Graff

  Mobil: 51 83 71 36

  Mail: cagr@favrskov.dk

   

   

   

 • Særligt tilbud: Marte Meo

  Marte Meo metoden bygger på videooptagelser af dig og dit barn. Du har mulighed for selv at optage de situationer, som du ønsker hjælp til - og derefter vil en af vores Marte Meo terapeuter/supervisorer se på videoen. Det kan være situationer, når det lille barn skal skiftes, når familien skal spise mv.

   

  Når sundhedsplejersken har set videoen, vil hun kunne rådgive dig om, hvordan du bedst muligt kan støtte dit barns udvikling. Normalt vil et forløb bestå af 2-3 videooptagelser.

   

  Henvendelse kan ske til:

   

  Leder af B&U Sundhed

  Jane Rüdiger

  ​Mail: janr@favrskov.dk 

  Mobil: 21 67 94 84

 • Særligt tilbud: Gruppeforløb for forældre

  Tryghedscirklen er et gruppeforløb for forældre med børn i alderen 0-12 år, som ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen og forbedre samspillet med deres barn. 
   

  Læs mere om formålet med forløbet og om, hvad det indebærer at deltage. 

 • Særligt tilbud: Rygestop

  Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde med sundhedsafdelingen at lave individuelle rygestoptilbud og gruppetilbud til unge, som gerne vil stoppe med at ryge.

   

  Kontakt din sundhedsplejerske på skolen for at høre mere om tilbuddet. 

 • Særligt tilbud: Gruppetilbud til børn og unge som har forældre eller søskende med psykisk sygdom

  Vi har et særligt tilbud til børn og unge, som har en mor/far eller en søskende med psykisk sygdom

   

  Formålet med grupperne er:

  • At give børnene mulighed for spejling/genkendelse i mødet med de andre børn
  • At børn og unge får mere viden om psykiske sygdomme
  • At børnene får mulighed for at dele viden og oplevelser med 6-8 andre jævnaldrende
  • At børnene får redskaber til at kunne håndtere nogle af de udfordringer, de kan have
  • At børnene får kendskab til, hvor de kan søge mere viden og hjælp
  • At bryde tabu omkring psykisk sygdom
  • At skabe en gruppe, hvor ovenstående kan udfoldes

   

  Forløbet strækker sig over 10 gange, hvor vi mødes to timer om ugen. I nogle forløb har vi sideløbende grupper for forældre, hvor forældre får mulighed for at mødes med ligesindede og dele deres erfaringer.

   

  Hvem kan henvise?

  • Forældre kan selv henvise, eller fagpersoner kan henvise m. forældrenes accept.

   

  Hvem er vi?

  • Vi er to fagpersoner med erfaring og viden indenfor psykiatri og børne- og ungeområdet.

   

  Kontakt: 

  Joan Stæhr

  SIND Pårørenderådgivning

  Skovagervej 2, indgang 76

  8240 Risskov

  Telefon: 42 68 18 00

  Email:  u18@sindspaa.dk

   

   

 • Særligt tilbud: Plads til alle i foreningslivet

  Hvad er Plads til Alle?

  Plads til Alle hjælper dit barn godt i gang med et sundt og aktivt fritidsliv.

  Red Barnets frivillige følgeven hjælper dig og dit barn med at finde en fritidsaktivitet.

  Du og dit barn introduceres for fritidsaktiviteten, og den frivillige følgeven sørger for, at dit barn kommer godt i gang

  Følgevennen følger dit barn til og fra fritidsaktiviteten i det omfang, det er muligt, og I har behov for det.

   

  Læs mere om tilbudet her.

  plads_til_alle_favrskov_foraeldre_final.pdf

   

  Læs pressemeddelelsen om tilbudet her.

  plads_til_alle_i_foreningslivet_i_favrskov_kommune_pressemeddelelse_janu.pdf

Læs også

Forældrevejledninger: Hensigten med forældrevejledningerne er at give en ensartet vejledning til forældre på tværs af sektorer i Region Midtjylland.

Publikationer

Børn i bilen

Børn i bilen

Bliv klogere på børns sikkerhed i bilen.

Børn i bilen
Børnevaccination

Børnevaccination

Introduktion til det danske børnevaccinationsprogram.

Børnevaccination
Sovende barn

vandladningsproblemer om natten

At tisse i sengen (enuresis) er ingen sygdom, men det er ubehageligt for de børn, der gør det. Få gode råd til, hvordan I kan hjælpe barnet i folderen her.

Vandladningsproblemer om natten

Kontakt

Telefontid mandag-torsdag kl. 8.00-14.00
 

Sekretær 
Hanne Erneberg 
Tlf. 89 64 24 62 
mobil 40 35 40 97 
haer@favrskov.dk


Leder af B&U Sundhed
Jane Rüdiger
Tlf. 89 64 24 66 
mobil 21 67 94 84
janr@favrskov.dk

Senest opdateret

07.05.2019
mbdm