You are here

Refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

Refusion af udgifter for behandling hos læge eller hospital m.m. i et EU/EØS-land eller Schweiz

Hvis du i forbindelse med ophold i EU/EØS/Schweiz har opsøgt læge, hospital m.m. og har fået en regning,  kan du læse om mulighederne for at søge refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Refusion f udgifterne sker ved, at du indsender din ansøgning sammen med dokumentation for udgifterne til Styrelsen for Patientsikkerhed. Adressen finder du nederst på denne side.

Du skal ved ansøgning benytte: Ansøgning af refusion af udgifter.

Du kan læse mere om reglerne for refusion på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Udbetaling Danmark udsteder det blå EU-sygesikringskort.

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein. Med det blå EU-sygesikringskort har du ret til samme sygesikring, som borgerne i det land du rejser i.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det blå EU-sygesikringskort og udsteder kortet. Du kan læse mere om det blå EU-sygesikringskort og bestille kortet på borger.dk:

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det blå EU-sygesikringskort. Har du spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort, kan du finde svar på borger.dk/EU-sygesikringskort.

Her kan du:

  • søge om at få det blå EU-sygesikringskort.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Kontakt

Tlf. 72 28 66 00

Styrelsen for Patientsikkerhed
International Sygesikring
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg

Senest opdateret

03.07.2018
akl