You are here

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Unge med særlige behov har krav på et tilbud om ungdomsuddannelse. STU er sådan et tilbud.

STU er en treårig ungdomsuddannelse, som henvender sig til unge, der ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser. 

For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet grundskolen, og du skal være under 25 år.

STU giver den unge individuelt baseret læring med fokus på at få erhvervskompetencer og kunne klare sig selv mest muligt i eget liv.

Uddannelsen er treårig og omfatter undervisning, vejledning og praktik.

De fysiske rammer for uddannelsen tilrettelægges ud fra elevernes individuelle behov og forudsætninger.

Spørgsmål og svar

 • Hvornår er der studiestart?

  STU optager elever den første mandag i februar og den første mandag i august.

 • Hvem er målgruppen til STU?

  Målgruppen til STU er dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der bliver ydet specialpædagogisk støtte.


  Det kan være forskellige typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for din berettigelse til et STU-forløb.

  STU-forløbene har bl.a. elever med generelle indlæringsvanskeligheder, AFS-problematikker, ADHD, psykiske problemer, fysiske handicaps og multihandicap.

 • Hvordan bliver jeg optaget på STU?

  For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet grundskolen, og være mellem 16 - 25 år, når du begynder STU-forløbet.

  Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og din sagsbehandler, der indstiller dig til visitationsudvalget.

  Her afgøres det, om du tilhører målgruppen og kan visiteres til STU i Favrskov Kommune.

 • Hvad indgår i et STU-forløb?

  Et STU-forløb er opbygget af tre dele:

  • Afklaringsforløb
  • Almendannende
  • Specifik

  Afklaringsforløb:
  Formål er at afdække dine personlige, sociale og faglige færdigheder samt motivation, ønsker og særlige behov.

  Denne del strækker sig over 12 uger.

  Den almendannende del:
  I den almene del har undervisningen fokus på at udvikle din identitet og dine sociale relationer med henblik på at fremme selvværd, selvtillid og selvstændighed.

  Eksempler på fag er Aktuelt, Medborgerskab, ”Dig, mig og fællesskabet”, Arbejdskendskab og Forældreprojekt.


  Den specifikke del:
  I den specifikke del vil du indgå i forskellige  læringsmiljøer og fx deltage i pedelarbejde, madlavning, idrætsaktiviteter og kreative værksteder.

  Det har blandt andet til formål at forberede dig til arbejdspraktikker. Du kan desuden tilbydes undervisning i dansk, engelsk, matematik og ordblindeundervisning.

 • Ansøgningsfrist

  Ønsker du optag pr. 1. februar:

  Skal din ansøgning være UU i hænde senest 15. september og gerne så hurtigt som muligt.
   

  Ønsker du optag pr. 1. august:

  Skal din ansøgning være UU i hænde senest 15. marts og gerne så hurtigt som muligt.

  Du kan søge enten via din UU-vejleder eller gennem www.optagelse.dk, hvis du kommer direkte fra 9. eller. 10. klasse.  

Mere information om STU

Information om de forskellige linjer og kvalitetsstandard for området.

Kontakt

STU Favrskov
Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Mikkel Stokholm Juul
Konstitueret afdelingsleder
Mob 20 52 73 61

Senest opdateret

01.08.2019
mbdm