You are here

Midlertidige pladser

Favrskov Kommune har pladser på plejecentrene, som anvendes til midlertidige genoptrænings-, akut-, korttids- og aflastningsophold.

Korttidsophold

Du kan få bevilget et korttidsophold, hvis du har:

  • behov for et intensivt genoptræningsophold
  • behov for sygepleje og indsats fra plejepersonale, som ikke kan foregå i eget hjem
  • behov for en tværfaglig rehabiliteringsindsats
  • behov for en neurologisk rehabiliteringsindsats, som ikke kan foregå i eget hjem
  • behov for aflastning af pårørende


Et midlertidigt genoptræningssophold er en målrettet og tidsafgrænset indsats, hvor formålet med opholdet bliver afklaret i samarbejde med dig og personalet på korttidssafsnittet.

Formålet er, at du får muligheden for at genskabe et så godt hverdagsliv som muligt, hvor du selv bidrager så meget, som du kan.

Korttidsspladserne er fordelt på:

  • Skaghøj, Anbækvej 23, 8450 Hammel, 89 64 16 54
  • Hinneruplund, Herredsvej 16-18, 8382 Hinnerup, 89 64 12 24
  • Anlægget, Anlægsvej 50, 8860 Ulstrup


​Hvis du har spørgsmål om midlertidige ophold, kan du kontakte Visitationen, som vil hjælpe dig videre.  

Se Visitationens kontaktinformationer nederst på denne side.

Akutpladser

Favrskov Kommune råder over to akutpladser.

Akutpladserne er for borgere med akut opstået sygdom, hvor en indlæggelse på hospital kan forebygges. Derudover er det for borgere med forværring i helbredstilstanden, hvor en genindlæggelse kan undgås.

Akutpladserne ligger på:

  • Skaghøj, Anbækvej 23, 8450 Hammel, 89 64 16 54 


Hvis du har spørgsmål om akutpladserne kan du kontakte hjemmesygeplejen.

Kontakt

Visitationen
Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid
Mandag til fredag: kl. 9.00-11.00

Hospitaler: udskrivningstelefon
tlf. 89 64 23 77
Mandag - torsdag kl. 9-14
Fredag kl. 9-12

Senest opdateret

25.02.2019
mbdm