You are here

Hjælpemidler

Har du en varig funktionsnedsættelse? Så kan du søge om et hjælpemiddel, hvis det hjælper dig væsentligt i dagligdagen.

Favrskov Kommune yder støtte til hjælpemidler, hvis du:

 • har en varigt nedsat funktion, og hvor hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper i dagligdagen
 • efter indlæggelse på sygehus er udskrevet med en genoptræningsplan til almindelig ambulant genoptræning, og hvor hjælpemidlet indgår i træningen (typisk ganghjælpemidler)
 • modtager pleje og praktisk hjælp fra kommunens personale, og hvor hjælpemidlet er nødvendigt for personalets arbejdsmiljø


Du kan normalt kun få støtte til et hjælpemiddel, hvis du har sendt ansøgningen ind, og hjælpemidlet er bevilget, før du anskaffer det.

I forbindelse med behandling af ansøgningen, kan det være nødvendigt, at kommunen indhenter oplysninger fra din læge.

Spørgsmål og svar

 • Genbrugshjælpemidler

  Genbrugshjælpemidler kan være hjælpemidler inden for følgende områder:

  • Hjælpemidler til personlig pleje (toiletforhøjer, badebænk mv.)
  • Hjælpemidler til mobilitet (stok, rollator, kørestol mv.)
  • Hjælpemidler til husholdningen (special arbejdsstol, særligt bestik mv.)
  • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen (løs rampe mv.)

  De tekniske hjælpemidler bliver også kaldt genbrugshjælpemidler, da de ydes som et lån, og hjælpemidlerne genbruges.

 • Personlige hjælpemidler

  Personlige hjælpemidler kan fx være diabetes-materialer, inkontinenshjælpemidler (katetre, bleer) eller kompressionsstrømper.

   

  Støtte til personlige hjælpemidler ydes som tilskud og udlevering fra kommunens leverandører.

   

  Når du søger om et personlige hjælpemidler, har vi brug for en lægeerklæring.

   

  Sagsbehandlingstiden for din ansøgning er ved førstegangsansøgning op til seks uger og ved øvrige op til to uger.

 • Hørehjælpemidler

  Høreapparater:

  Behandling, bevilling og tilskud til høreapparat hører under Region Midtjylland. Det vil sige, at det er Region Midtjylland, der bevilliger og tager sig af høreapparatbehandling. Pensionister med helbredstillæg kan få yderligere tilskud til høreapparat ved at henvende sig til Borgerservicecentret i Hinnerup.


  Hvis du ikke får tilsendt batterier eller slange direkte fra leverandøren, kan du som selvbetjening bestille batterier og slange hos Oticon (klik på linket). Du har også mulighed for at få udleveret batterier og slanger til høreapparater ved personlig henvendelse på Hadsten Apotek (både i Hadsten og Hinnerup), Hammel Frijsenborg Apotek, Borgerservicecentret i Hinnerup eller på ét af kommunens fire biblioteker.

  Hvis du har brug for hjælp og vejledning til dit høreapparat, kan du kontakte Hørecenter Midt eller en hørevejleder hos kommunen.

  De kommunale hørevejledere i Favrskov Kommune træffes torsdag kl. 8-10 følgende steder:

  Dagcenter Thorshøj, Kirkegade 8, 8881 Thorsø
  89 64 18 43, telefontid torsdag kl. 9-10
  bjoh@favrskov.dk

  InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
  89 64 16 82, telefontid torsdag kl. 9-11
  lidp@favrskov.dk

  Favrskov Sundhedscenter Hadsten, Hovvej 76, 8370 Hadsten
  89 64 13 54, telefontid torsdag kl. 9-11
  lchr@favrskov.dk

  Hinnerup Aktivitets- og ældrecenter, Herredsvej 16, 8382 Hinnerup
  89 64 12 72, telefontid torsdag kl. 9-11
  loni@favrskov.dk

   

  Høreproblemer:

  Har du vanskeligheder ved at høre, kan du henvende dig til Hørecenter Midt og anmode om en hørepædagogisk udredning.

  Hørecenter Midts hørekonsulenter vil kunne træffes mellem kl. 9.00-11.00:

  • 1. torsdag i måneden - Kultur- og Sundhedscenter Inside, Dalvej 1 i Hammel

  • 2. torsdag i måneden - Favrskov Sundhedscenter Hadsten, Hovvej 76 i Hadsten

  • 3. torsdag i måneden - Plejecenter Anlægget, Anlægsvej 50 i Ulstrup

  • 4. torsdag i måneden - Hinneruplund Aktivitets- og ældrecenter, Herredsvej 16 i Hinnerup

  Ved udredningen afdækker hørepædagogen problemets karakter. Herefter rådgiver og tager din hørepædagog stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb og/eller en afprøvning af høretekniske hjælpemidler, eksempelvis telefoner, teleslynge og dørklokke.

  Høreapparater, som ikke bruges mere, kan sendes eller afleveres til Hørecenter Midt.

 • Synshjælpemidler

  Har du synsvanskeligheder, kan du kontakte Synssamarbejde Midt og anmode om en synspædagogisk udredning.

   

  Ved udredningen afdækker synskonsulenten og optikeren problemets karakter. Herefter rådgiver og tager synskonsulenten stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb og/eller en afprøvning af synshjælpemiddel.

   

  Har du først kontaktet din lokale optiker, kan denne også sende din ansøgning om tilskud til synshjælpemidler videre til den rette instans.

 • Forbrugsgoder

  Forbrugsgoder kan du søge om i Visitationen.

  Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger, og ikke er særligt fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

  I nogle tilfælde fungerer forbrugsgoder som et hjælpemiddel, og du kan derfor få hjælp til anskaffelsen. En elevationsbund, en tohjulet cykel med hjælpemotor og et el-køretøj er eksempler på forbrugsgoder.

  Almindelige forbrugsgoder, der er almindelige i ethvert hjem, såsom senge, vaskemaskine, tv, almindelige stole, gives der ikke støtte til.

  Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der koster under 500 kr.

 • Støtte til køb af bil

  Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan du få støtte til køb af bil efter servicelovens §114.Den nedsatte funktionsevne skal betyde, at:

  • din evne til at færdes er væsentligt forringet
  • din mulighed for at opnå eller fastholde arbejde er væsentlig nedsat
  • det er svært for dig at gennemføre en uddannelse uden brug af bil


  Kørselsbehovet skal være af en vis størrelse og skal ikke kunne dækkes mere hensigtsmæssigt af andre kørselsordninger, eksempelvis ordninger om individuel handicapkørsel med offentlige befordringsmidler.

   

  Ved vurderingen lægges der vægt på din evne til at færdes, herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet, dit daglige kørselsbehov, som skal angive, hvor ofte du kører, samt kørselsformål, som skal oplyse, om du kører til arbejde, uddannelse, fritid/trivsel osv.

   

  Det koster penge at have bil - også selv om den er bevilget af det offentlige. Du skal anslået bruge ca. kr. 2.500,- månedligt til udgifter til eksempelvis forsikringer, afdrag på lån, brændstof samt vedligehold og reparationer.

   

  Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance, kan søge om et parkeringskort via Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Parkeringskortet giver mulighed for, at parkere i længere tid og flere steder, end andre bilister må. Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap.

Publikationer

Kontakt

Visitationen
Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid
Mandag til fredag: kl. 9.00-11.00

Hospitaler: udskrivningstelefon
tlf. 89 64 23 77
Mandag - torsdag kl. 9-14
Fredag kl. 9-12

Senest opdateret

30.10.2019
mbdm