You are here

Botilbud

Favrskov kommunes botilbud til handicappede yder socialpædagogisk bistand til voksne udviklingshæmmede

Tilbuddet fordeler sig på 13 selvstændige enheder i Hinnerup, Hammel og Hadsten, og p.t. ydes der bistand til ca. 110 borgere. 

Den socialpædagogiske bistand udgår fra en række botilbud, der hver især er forskellige.
I nogle botilbud til borgere med omfattende fysisk og psykisk funktionsnedsættelse er der døgndækning. Den socialpædagogiske bistand er både af generel og af speciel karakter, der er således specialiserede afdelinger for borgere med udviklingshæmning, der også har et synshandicap, et hørehandicap og svære fysiske handicaps.  

Kontakt

Tage Johnsen
Områdeleder Voksenhandicap
tlf. 89642641
Administrationen
Industrivej 18
8450 Hammel


Tlf. nr. 89 64 26 62
Tlf. nr. 89 64 26 40
Tlf. nr. 89 64 25 30

Senest opdateret

02.08.2019
mbdm