You are here

Arbejde i udlandet

Hvis du midlertidigt arbejder for en dansk arbejdsgiver i udlandet, kan du i nogle tilfælde stadig være dækket af dansk sygesikring

Det er Udbetaling Danmark, der er myndighed for international social sygesikring. Det er derfor Udbetaling Danmark der afgør, om du kan blive socialt sygesikret, når du skal arbejde i udlandet.

borger.dk kan du finde information om international social sygesikring ved arbejde i udlandet. På borger.dk finder du også det skema du og din arbejdsgiver skal udfylde.

Bliver din ansøgning godkendt af Udbetaling Danmark, kan du efterfølgende bestille et EU-bevis hos Udbetaling Danmark.

Dagpengeret i op til tre måneder i EØS

Du kan få dagpenge med til et EØS-land eller Schweiz i op til tre måneder, men du skal søge om det, inden du rejser.

Læs mere om social sikring i udlandet:

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende

Er du selvstændig erhvervsdrivende, og skal du i en begrænset periode arbejde i et andet land, kan du fortsat være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor din virksomhed normalt drives.

Kun forsikret ét sted

Hvis du skal arbejde i et EØS-land (EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein) eller Schweiz, skal du være forsikret i det land, du arbejder i. Ellers risikerer du at miste retten til dagpenge. Det gælder også, hvis du bor i ét land og arbejder i et andet, dvs. er grænsearbejder.

Du kan læse mere på Folketingets hjemmeside for EU-oplysning om EØS-samarbejdet:

Udstationeret

Er du udsendt og skal arbejde for en dansk arbejdsgiver, kan du fortsat være forsikret i Danmark. Udstationeres du til et andet EØS-land, skal du dog have udsendelsen godkendt af Udbetaling Danmark International Social Sikring, for at du kan bevare dit medlemskab af en dansk a-kasse.

Læs mere om social sikring i udlandet:

Hvis du er grænsearbejder

Hvis du bor i et land og arbejder i et andet, er du grænsearbejder, og du skal derfor være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Der gælder særlige regler for grænsearbejdere, der bliver arbejdsløse. Reglerne afhænger af, om du vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen eller ej, om der er tale om delvis, periodisk eller fuld ledighed.

Du skal kontakte din a-kasse for individuel vejledning.

Hvis du vil klage

Du kan klage over afgørelser fra din a-kasser eller jobcenter til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg:

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om dagpenge i udlandet i 'Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel' på Retsinformations hjemmeside.

Mere om arbejde i udlandet

Her kan du finde mere info om, at arbejde i udlandet
  • Skal du arbejde over ½ år i udlandet, skal du frameldes folkeregistret. Læs mere under det særlige sundhedskort.
     
  • Skal du arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, kan du ikke umiddelbart vedblive at være social sikret i Danmark. du skal i stedet tilmeldes sygesikring m.m. i det land, hvor du skal arbejde.
     
  • Beholder du din bopæl i Danmark og er hjemme mindst én gang om ugen, anses du for at være grænsegænger. Hvis dét er tilfældet, vil du være social sikret i arbejdslandet. Samtidig kan du dog også være sygesikret i Danmark, men på arbejdslandets regning. Det kræver en blanket E106 fra arbejdslandet, som skal indsendes til Udbetaling Danmark. Det kræver også at du har et EU-bevis fra det land du skal arbejde i.
     
  • Læs mere om sygesikring i udlandet på borger.dk

Kontakt

Udbetaling Danmark
International social sygesikring
Tlf. 70 12 80 51

Senest opdateret

02.01.2017
akl