You are here

Find forening

Her kan du få et overblik over foreninger i Favrskov Kommune, hvor du kan yde frivilligt arbejde.

Vil du være frivillig på ældreområdet, kan du også kontakte de enkelte pleje- og sundhedscentre i kommunen.

Du er velkommen til at sende information om din forening, så den kan komme med på listen nedenfor. Send info til tjoh@favrskov.dk

Find forening

 • Astma- og allergiforeningen

  Job

  Hjælp til sommerlejr for børn og unge (9 – 17 år) med astma, allergi eller eksem.

  Website

  www.luftballonen.dk

 • Beredskabsforbundet

  Job

  • Indkvartering og forplejning
  • Førstehjælpsopgaver
  • Forebyggelseskurser

   

  Website

  www.beredskab.dk

   

 • Danmarks Naturfredningsforening Favrskov-afdeling

  Vores arbejde

  • Naturpleje
  • Ture i naturen
  • Vandreture
  • Klima-projekter
  • Høringssvar og klagesager

  Vi kan godt bruge flere kræfter til vores naturplejegruppe og bjørneklobande. Vi skal passe nogle naturarealer, f.eks. ved at trække små birketræer op af et fattigkær/højmose, som ellers vil gro til og bortskygge de fine planter: Tranebær, soldug m.m.  Desuden er der nogle vådområder, der bør slås med le.


  Kontakt

  Alfred Borg

  Solsortevej 2

  8382 Hinnerup

  Mobil: 26 15 00 35

  Mail: Favrskov@dn.dk 

  Website: www.dn.dk/Favrskov

 • Dansk Flygtningehjælp - sprogskolen i Hadsten

  Job

  • Samtaletræning
  • Hverdagsrådgivning
  • IT-hjælp
  • Job: kompetenceafklaring og CV

  Kontakt

  Line Miller Sukrow på line.miller.sukrow@drc.dk 

 • Danske Handicaporganisationer Favrskov

  Kontakt

  Anders Munk Nielsen: anders-munk@webspeed.dk

 • DDS Hammeluglerne (De Blå Spejdere)

  Job

  Assistere ved:

  • Spejdermøder i vores lokaler
  • Ture i naturen 
  • Undervisning
  • Hjælp til de små spejdere
  • Udfordring af de store spejdere
  • Kørsel til ture
  • Praktisk hjælp, forplejning og oprydning ved arrangementer
  • Rengøring af vores lokaler

   
  ...og vi kan bruge mange flere assistenter og ledere

   

  Kontakt

  Merete Baastrup: merete.baa@gmail.com

 • Diabetesforeningen

  Job

  • Vi mangler frivillige indsamlere til Landsindsamling 7. juni 2015
  • Instruktør til motivationsgruppe søges

  Kontakt

  www.favrskov.diabetes.dk

 • Farre Kultur og Idrætsforening

  Job

  • Kridtning af baner
  • Træning af fodboldhold
  • Rengøring og vedligeholdelse af klubhus
  • Vedligeholdelse af forsamlingshus
  • Frivillige i køkkenet ved arrangementer

  Kontakt

  Formand Peter Mønsted
  Mail: kokkehat2@gmail.com

 • Favrskov Kommunes Kunstudvalg

  Job

  • Deltagelse i Kunstudvalget
  • Deltagelse i en af Favrskov Kommunes kunstforeninger eller udstillingsgrupper

   

  Kontakt

  Peter Studstrup: pstu@favrskov.dk

 • Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Hinnerup

  Job

  • Sortering af genbrugstøj
  • Ekspedition i butikken


  Kontakt

  Ørstedsvej 3
  8382 Hinnerup
  Telefon: 41 28 84 97

  Website: www.noedhjaelp.dk/kontakt/genbrugsbutikker/hinnerup

 • Fredagsklubben ved Sundhedscenter Hadsten

  Job

  • Lave kaffe
  • Smøre mad
  • Dække bord i forbindelse med arrangementer hver fredag formiddag
  • Hente og bringe borgere til arrangementerne

   

  Kontakt

  Peder Arentsen: peder_arentsen@hotmail.com 

 • Hadsten Bio

  Job

  • Salg af billetter
  • Visning af film
  • Rengøring

  Til gengæld kan du gå gratis i biografen.

  Kontakt

  bio@hadstenbio.dk 

 • Hadsten Datastue

  Job

  Undervisning i IT

   

  Kontakt

  Mogens Guido Hansen
  Mobil: 30 42 13 70
  Mail: 
  datastue@hadstendatastue.dk

 • Hadsten og Omegns Efterløns- og Pensionistforening

  Job

  Praktisk hjælp, bl.a. opsætning af borde og stole på bankoaftner, bestyrelsesarbejde.

   

  Kontakt

  Formand
  Karl Johan Fischer Nielsen
  Søndergade 12, 1,  8370 Hadsten
  Mobil: 23 42 62 47 
  E-mail: kael@privat.dk

 • Hammel Hundeskov

  Vores arbejde

  At fremme forholdene i Hammel Hundeskov til glæde for hundeejere og hunde i og omkring kommunen.

   

  Kontakt

  Besøg Hammel Hundeskov på Facebook.

 • KFUM Spejderne i Hammel – SIKA gruppe

  Job

  Vi har brug for hjælp i forbindelse med: 

  • Hjælper/assistent ved de ugentlige møder
  • Spejderaktiviteter med børnene
  • Fundraising
  • Hjælp til indsamling af ”lopper” til afholdelse af loppemarked med Sct. Georgs gildet (hvert 2. år)
  • Webmaster – redigering af hjemmeside
  • PR-opgaver - skrive om gruppens arrangementer og aktiviteter
  • Madlavning/forplejning/bage kage til arrangementer for spejdere og familie
  • Hjælp ved aktiviteter på Hammel Hestemarked (hvor vi har en stand)
  • Rengøring af vores lokaler i Engedal og i Urmosen
  • Agitation/medlemshvervning
  • Tømrerarbejde
  • Malerarbejde og andet praktisk arbejde

  Kontakt

  Find kontaktoplysninger på spejdernes website.

 • Klimauge Favrskov

  Foreningen står for at koordinere aktiviteter i forbindelse med en klimauge i Favrskov. Første gang var i marts 2017. Nu overvejer vi om - og i givet fald hvordan - det skal være i 2018. Er du interesseret kan du få indflydelse på det nu.

  Bag foreningen står en initiativgruppe med udgangspunkt i Grønt Råd og andre organisationer og virksomheder.

  Kontakt:

  Alfred L. Borg

  tlf: 51 27 25 11

  mail alfredlborg@gmail.com  

 • Kræftens Bekæmpelse Favrskov Lokalafdeling

  Job

  Vi mangler hjælp i forbindelse med disse aktiviteter: 

  • Hjælp til kampagner vedr. HPV-vaccine mod livmoderhalskræft
  • Røgfri unge i kommunerne
  • Røgfri dagpleje
  • Tarmkræftscreening ”hold øje mand”
  • Landsindsamling

  Kontakt

  Lokalforeningsformand
  Ellen-Margrethe Jacobsen
  Mail: ellmarjac@gmail.com
  Mobil: 24 23 03 31
  Website: www.cancer.dk/favrskov-lokalforening/ 

 • LEV Favrskov/Skanderborg

  Job

  • Bestyrelses- og forenings arbejde
  • Praktisk hjælp ved arrangementer 

  Kontakt 

  Lone Thykær, formand
  mail: thykeer@webspeed.dk
  mobil: 22 61 79 56

 • Modelbane Europa

  Job

  • Hjælp i cafeen
  • Arbejde med model og landskab
  • Køre modeltog
  • Gøre rent

   

  Kontakt

  Klaus D. Mikkelsen: moppe@post6.tele.dk

  Website: www.modelbaneeuropa.hadsten.dk

 • Natteravnene

  Job

  Du kan være med til at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt unge i det offentlige rum.

   

  Kontakt

  Mail: hammel@natteravnene.dk

  Website: hammel.natteravnene.dk

 • Netværksgruppe for forældre til børn og unge med ASF

  Job

  Praktisk hjælp til afholdelse af arrangementer.

   

  Kontakt

  Mail: info@autismeoj.dk

  Website: www.autismeoj.dk

 • Røde Kors - Hadsten-Hinnerup

  Job

  • Frivillig i Røde Kors-butikker
  • Besøgsvenner i besøgstjenesten
  • GåvenNørklegruppe
  • Frivillig i integration, bl.a. cafe, lektiehjælp og kontaktperson
  • Ledsager i ledsageordning
  • Førstehjælpsinstruktør
  • Frivillig i Ældrecafe i Fredensgade
  • Frivillig til julehjælpen
  • Frivillig i Røde Kors-Indsamlingen (første søndag i oktober)

  Kontakt

  Website: www.hinnerup.drk.dk

 • Spastikerforeningen

  Job

  • Interessevaretagelse
  • Bestyrelses- og foreningsarbejde
  • PR

   

  Kontakt

  Asger Laustsen
  Telefon: 86 44 32 21
  Mobil: 40 89 56 62

 • Stafet for livet - Hadsten

  - Et døgn hvor vi går sammen i kampen mod kræft

   

  Job

  Vi mangler hjælp til planlægning og gennemførelse af den årlige Stafet For Livet - Hadsten: 

  • Selve stafetten finder sted fra lørdag d. 26.aug kl. 11 til søndag d. 27. aug kl. 11 - 2017
  • Vi søger medhjælpere der vil give en hånd til selve stafetten, og evt. deltage i forskellige arbejdsgrupper
  • Der mangler tovholdere til fighterne, sponsorer, mad og PR. Endvidere mangler der en kasserer.

  Kontakt formand Toni Olesen
  Mail:  toniolesen61@gmail.com 

  Mobil: 27 77 52 24

  Website: stafetforlivet.dk/stafet/hadsten

 • Suppeholdet af 1990

  Job

  • Organisere foreningens arbejde
  • Servere mad

   

  Kontakt

  Lis Jensen
  Telefon: 86 96 21 54

 • Talentspejderne Favrskov

  Job

  • Mentor for 12-15 årige
  • Bestyrelsesarbejde
  • Markedsføring
  • Sociale aktiviteter for mentorerne
  • Fundraising

  Kontakt

  Tom Th. Pedersen
  Mobil: 25 77 86 46

 • Thorsø Tungelund-IF

  Job

  • Instruktør/træner/hjælper inden for fodbold, håndbold, gymnastik, motionscenter, indoorcycling, badminton, svømning, løb, MBT, cykling
  • Bestyrelses- og udvalgsarbejde
  • Hjælp til diverse arrangementer
  • Dommerbord
  • Dommer
  • Gå til hånde efter behov

  Kontakt

  Dan Brandt
  Telefon: 76 43 57 87
  Mail:Dan.l.brandt@hotmail.com

 • Tirsdagsklubben i Favrskov Sundhedscenter i Hadsten

  Job

  • Hjælpe til i klubben

   

  Kontakt

  Dorit Nielsen
  Telefon: 86 98 06 39

 • Tinghøjs Venner

  Job

  • Gåven
  • Oplæsning for beboerne
  • Samvær med beboerne
  • Praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer

  Kontakt

  Aase Dyhr
  Mail: moguniel@mail.tele.dk

 • Ungdommens Røde Kors: Vinterferielejr for børn

  Job

  • Skaffe udstyr: brugte børneski og støvler

   

  Kontakt

  Jakob Bendsen
  Mobil: 26 87 99 99

 • Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening

  Job

  • Planlægning af arrangementer af oplysende, kulturel og socialt art for pensionister og efterlønsmodtagere

   

  Kontakt

  Johs. Molbech
  Telefon: 86 96 16 45

 • Vellev IF

  Job

  • Gymnastik træner
  • Ass. træner gymnastik
  • Bordtennistræner
  • Ass. træner bordtennis
  • Fodboldtræner
  • Lokal dommer til fodbold
  • Hjælp i Klubhuset i forbindelse med åbning
  • Praktiske daglige/ugentlige opgaver: Pumpe bolde, flytte mål, oprydning i boldrum, check på spilletøj, check målnet

   

  Kontakt

  Website: www.vellev-if.dk

  Gymnastik:
  Jette Sandris
  Mobil: 26 37 45 20
  Mail: jettesandris@gmail.com

  Bordtennins:
  Steen Bach
  Mobil: 22 78 40 35
  Mail: steenb8@gmail.com

  Fodbold:
  Bent Thybo Kjær
  Mobil: 61 41 42 44
  Mail: forten10@hotmail.com

  Badminton:
  Lasse Rasmussen
  Mobil: 40 70 23 04
  Mail: lasse@danskklimateknik.dk

  Klubhus:
  Palle Jensen
  Telefon: 86 46 47 47
  Mail: palle-jensen@hotmail.dk

  2do udvalg (praktiske opgaver):
  Paw Christiansen
  Mobil: 40 55 73 94
  Mail: pjc@adslhome.dk

 • ÆldreSagen - Hadsten

  Job

  • Besøgsven
  • Tryghedsopkald
  • Frivillig ledsagerordning
  • Demenscafé
  • Vågetjeneste
  • Pc-hjælp
  • Mad for ældre mænd
  • Mad og velvære
  • Kreativt værksted
  • Traveture
  • Seniorcykling
  • Petanque
  • Bowling for seniorer
  • L´hombre
  • Værktøjskassen – Den hjælpende hånd
  • Undervisning i engelsk og tysk på begynder-niveau

  Kontakt

  Find kontaktoplysninger på ÆldreSagens website.

 • ÆldreSagen - Hammel

  Job

  • Bisidder/ledsager
  • Besøgsven
  • En hjælpende hånd
  • Tryghedsopkald
  • Arrangementer
  • Rejser
  • Gåture i naturen
  • Stavgang
  • Aktiviteter med demente
  • IT undervisning, support, IT venner, frivillige
  • IT og teknologi, kurser og support
  • Kørestolsskubbere
  • Senior Bowling
  • Madlavningskursus for entusiastiske mænd
  • Undervisning i Engelsk og Tysk
  • Styrk din krop – motionér
  • Film i Fotorama

  Kontakt

  Find kontaktoplysninger på ÆldreSagens website.

 • ÆldreSagen - Hinnerup

  Job

  • Slægtsforskning
  • Besøgsven
  • it-undervisning på hold og i hjemmene
  • Tovholder for bowling-hold
  • Omdeling af årsskrift i april
  • Tovholder til opstart af kortklub,
  • Tovholder til opstart af motionsaktiviteter:gåture, cykelture mm.

  Kontakt

  Find kontaktoplysninger på ÆldreSagens website.

Få inspiration til frivillighed

Besøg aktivtaeldreliv.dk

Besøg Frivilligrådets hjemmeside 

Besøg frivillighedstjek.dk - DIF's portal til de frivillige i idrætsforeningerne

Besøg FrivilligFredags hjemmeside - og læs mere om årets arrangement

Senest opdateret

01.02.2019
tjoh