You are here

Frokostordning i daginstitutioner

Senest 29. august 2016 skal forældrene stemme ja eller nej til den kommunale frokostordning i daginstitutionerne i Favrskov Kommune.

Den kommunale frokostordning i daginstitutionerne i Favrskov Kommune gælder i to år, og derefter skal forældre til børn i institutionerne stemme om ordningen igen. Senest 29. august 2016 skal forældrene have sagt ja eller nej til den kommunale frokostordning. Den nye periode er fra 1. januar 2017 til og med 31. december 2018. Hvis forældrene i den pågældende institution siger ja til ordningen, vil der i den periode blive serveret frokost til børnene.

Ved sidste afstemning sagde forældrene i Børnehuset Rønbækken og Børnehuset Elmegården, begge i Hinnerup, som de eneste ja til frokostordningen. Ved et ja til frokostordning betaler forældrene maksimalt 435 kr. pr. barn pr. måned for frokosten (juli måned er betalingsfri). Der gives friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning. Det vil sige, at hvis forældrene modtager friplads- og søskendetilskud på daginstitutionspladsen, gælder det samme for den kommunale frokost.

PDF icon Læs mere om frokostordningen i vores FAQ.pdf

Læs artikler om frokostordningen i Favrskov Kommune:

Senest opdateret

09.08.2016
dole