You are here

Hadsten Opland

Området består af følgende institutioner:

Selling Børnehus

Voldum Børnehave

Børnehuset Hadbjerg

Børnehuset Skattekisten

 

Vision for "Hadsten Opland"

Vi skaber robuste børn, der er klar på livet – klar til verden.

 • Børn med selvværd.
 • Børn der øver sig.
 • Børn der tåler udfordringer og kan sige pyt
   

Vi etablerer fællesskaber, hvor livet læres

 • Hvor jeg lærer om mig, dig og os
 • Hvor jeg lærer om verden
 • Hvor jeg har betydning, og vi har det sjovt
   

Værdier "Hadsten Opland"

Vi arbejder ud fra følgende værdier:

 • Positivt livssyn, glæde og humor.
 • Medbestemmelse og respekt gennem dialog.
 • Omsorg, nærhed og tryghed.
 • Høj faglighed og udvikling.
 • Anerkendelse og inklusion.
 • Robusthed.


Vi arbejder med at kunne navigere imellem modsatrettede krav som:

 • Hensynet til den enkelte / hensynet til fællesskabet.
 • Strukturerede aktiviteter / spontane aktiviteter.
 • Skal-opgaver / kan-opgaver.
 • At være fleksibel og omstillingsparat / at være vedholdende.
   

Det er vigtigt for os, at vi har tilgangen ”både og” frem for ”enten eller”. Når vi kan balancere i det og ”tage fat om livet” oplever vi os som robuste.

Områdeleder
Linda Le Page Nymark
llpn@favrskov.dk
Mobil 26 12 59 80

Område-info Hadsten Opland

Senest opdateret

16.09.2019
riz