You are here

Voldum Børnehus

Voldum Børnehus er en børnehave med plads til ca. 50 børn i børnehaven. Åbningstid 6.30-17.00 - fredag til 16.00

Voldum Børnehus er en landsby børnehave med tradition for at finde plads til de børn i byen, som har brug for en børnehave plads.

Vi har fra 1. oktober 2016 også etableret en vuggestue afdeling.

Vi har stort fokus på at arbejde med børnenes personlige udvikling og de sociale relationer og herigennem opbygge både omsorg for hinanden, og det at give plads til hinanden. Vi arbejder med begrebet robusthed, og det at børnene lærer at sige ”pyt”.

Se meget mere i vores læreplan og velkomstfolder.

Her kan du finde links til de andre institutioner i området.

Om Voldum Børnehus

 • Kontakt

  Voldum Børnehus
  Østervænget 1
  8370 Hadsten
  Tlf.: 89 64 46 40

   

  Daglig leder
  Yrsa Larsen
  yla@favrskov.dk
  Mobil 61 26 29 78

   

  Områdeleder
  Linda Le Page Nymark
  llpn@favrskov.dk
  Telefon 89 64 46 45


  Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 6.30 - 17.00. Fredag kl. 6.30 - 16.00

 • Medarbejdere


  1 daglig leder

  4 pædagoger

  2 medhjælpere

 • Pædagogik

  Vi prioriterer den frie leg, da vi ser den som en god arena, både for børnenes sociale og sproglige udvikling. Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer, med hovedvægt på den personlige og den sociale udvikling.

  Vi arbejder med børns mentalisering, det at være fokuseret tilstede, og øve sig der hvor det er svært.

  Vi arbejder med robusthed og det at sige pyt.

  Vi har et udvidet forpligtende samarbejde både med dagplejen og skolen, hvor vi arbejder med at lette overgangen for det enkelte barn. 

  Vores konkrete samarbejde med dagplejerne i området, er en besøgs formiddag på børnehaven legeplads, hvor børnehavens yngste børn også går på legepladsen, og en aktivitetsdag med dagplejerne i foråret og i sensommeren.  

  Vores konkrete samarbejde med Hadbjerg skole og Voldumegnens Friskole, er besøgsdage i januar og februar, så børnene lærer skolen at kende, og er klar til nye udfordringer den 1. marts, hvor der starter førskolegruppe på begge skoler. 


  Se også:

  •    Velkomstpjece - Læreplaner m.m.

   

  Visionen for Hadsten opland

   

  Vi skaber robuste børn, der er klar på livet – klar til verden:
  •    Børn med selvværd.
  •    Børn der øver sig.
  •    Børn der tåler udfordringer og kan sige pyt

   

  Vi etablerer fællesskaber, hvor livet læres:
  •    Hvor jeg lærer om mig, dig og os
  •    Hvor jeg lærer om verden
  •    Hvor jeg har betydning, og vi har det sjovt

   

  Værdier for Hadsten opland

   

  Vi arbejder ud fra følgende værdier:
  •    Positivt livssyn, glæde og humor
  •    Medbestemmelse og respekt gennem dialog
  •    Omsorg, nærhed og tryghed
  •    Høj faglighed og udvikling
  •    Anerkendelse og inklusion
  •    Robusthed
   

  Vi arbejder med at kunne navigere imellem modsatrettede krav som: 
  •    Hensynet til den enkelte / hensynet til fællesskabet
  •    Strukturerede aktiviteter / spontane aktiviteter
  •    Skal-opgaver / kan-opgaver
  •    At være fleksibel og omstillingsparat / at være vedholdende
   

  Det er vigtigt for os, at vi har tilgangen ”både og” frem for ”enten eller”. Når vi kan balancere i det og ”tage fat i livet” oplever vi os som robuste.

 • Sådan gør vi - planer og politikker

 • Forældreintra

  Link til Forældreintra

  Vær opmærksom på, at du skal have et login for at besøge institutionens forældreintra.

 • Forældretilfredshed 2016

  Der er i september 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

  Se resultatet for den enkelte enhed her.

Kontakt

Voldum Børnehus
Østervænget 1
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 46 40

Senest opdateret

15.08.2019
riz