You are here

Velkommen til Dagplejen

Dagplejen i Favrskov Kommune er et pasningstilbud for børn i alderen 26 uger til barnet fylder 3 år.

Mere end 200 dagplejere står klar til at passe dit barn i rolige og hjemlige omgivelser.

I dagplejerens hjem får dit barn en tryg og nænsom start på den daglige pasning. Dit barn bliver en del af en lille gruppe på højst fem børn, der bliver passet hjemme hos én dagplejer - og dagplejerens hverdag tager hensyn til børnegruppen. Nogle dage er man derhjemme, andre dage byder på ture i skov, by eller legestue, og nogle gange måske en cykeltur. Alle dagplejere arbejder med læreplaner, er jævnligt på efteruddannelse og arbejder tæt sammen med en dagplejepædagog om dit barn.

Som forælder har du et tæt samarbejde med dagplejeren om dit barns hverdag, og dit barn skal kun forholde sig til en enkelt voksen.

Læs mere om dagplejen

 • Velkomstmøde

  Når dit barn får anvist en plads i dagplejen, så bliver du kontaktet af en dagplejepædagog med henblik på velkomstmøde.

  Der er forskellige former for velkomstmøder afhængig af, hvilket område I bor i.

  I nogle områder inviteres I til et velkomstmøde sammen med andre forældre og en dagplejepædagog, som vil fortælle om dagplejens struktur, pædagogik og læreplaner.

  I andre områder foregår dialogen med dagplejepædagogen via mail og telefon, og jeres dagplejer vil give jer information om pædagogik og læreplaner.

   

  Du kan se tre videoer om dagplejen her:

  Video 1: Introduktion til dagplejen Favrskov

  https://youtu.be/liYwgYCxpj4

  Video 2: Uddannelse i dagplejen

  https://youtu.be/znPQHfA1ZuU

  Video 3: Tidlig opsporing og indsat:

  https://youtu.be/1kymq2QpYsU

   

  Læs mere om praktiske oplysninger, inden dit barn begynder i dagplejen

  Læs om de pædagogiske retningslinjer i Dagplejen i Favrskov

   

 • Værdier

  OMSORG:  skal opleves og omtales som nærhed, tryghed og varme
  FÆLLESSKAB:   skal opleves og omtales som glæde, farver, kvalitet og sundhed
  BEVÆGELSE:  Skal opleves og omtales som udvikling og åbenhed

   

  Værdierne skal sikre en hverdag med fælles retningslinjer og et godt miljø for børn, forældre og dagplejere.

 • Pædagogisk læreplan

  Dagplejen Favrskov har en overordnet pædagogisk læreplan for alle dagplejehjem.

  Formålet med den pædagogiske læreplan er at sikre, at der er rum for leg, læring og udvikling af alle børn.

  Når der udarbejdes en pædagogisk læreplan, bliver der taget hensyn til de skiftende børnegruppers sammensætning.

  Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvilke pædagogiske metoder og aktiviteter der menes bedst vil fungere i den nuværende børnegruppe for at nå frem til det mål for læring som læreplanen fastsætter.

  Pædagogisk læreplan 0-2 år

   

   

 • Forældrebestyrelsen

  Bestyrelsen består af seks forældrevalgte repræsentanter, tre medarbejderrepræsentanter og dagplejelederen.

  Forældrebestyrelsens rolle er overordnet, og dens opgave er hovedsageligt at fastlægge retningslinjer for dagplejens arbejde og for anvendelse af en budgetramme.

  Forældrebestyrelsens opgave er IKKE at behandle enkeltsager.

  Forældrebestyrelsen i dagplejen samles ved lukkede møder, der afholdes mindst én gang i kvartalet.

  Alle forældre i dagplejen har mulighed for at stille op til valg til forældrebestyrelsen.

  Forældrebestyrelsen i Dagplejen Favrskov valgt 14. marts 2019:

 • Overgang fra hjem til dagpleje

  Det har stor betydning om for dit barn, at tilknytningen til dagplejeren foregår i barnets tempo. Nogle børn har brug for længere tid, til at vænne sig til en ny person og et andet hus med andre lyde og lugte. Det har også stor betydning for dit barn, at du er tryg ved at aflevere det. I denne guide er der lidt information om overgangen fra hjem til dagplejen.

  Læs mere om overgangen fra hjem til dagpleje

   

 • Kort over dagplejere

  Her på kortet kan du se om der findes en dagplejer i nærheden af dig.

   

   
 • Forældretilfredshed 2019

  Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagpleje og daginstitutioner.
   

  Se resultatet for dagplejen her.

   

Kontakt

Dagplejen Favrskov - Øst
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 33 25
Dagplejen Favrskov - Vest
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 33 06

Senest opdateret

10.12.2019
mekl