You are here

Skole

Undervisning i kommunens folkeskoler er gratis. Der er mulighed for undervisning fra børnehaveklasse og op til 10. klasse.

I Favrskov Kommune er der desuden supplerende undervisningstilbud i form af specialklasser og modtageklasser. Disse foregår på folkeskolerne. 

Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og ledelse. Skolebestyrelsen har tilsyn med skolen, fastsætter principper for den enkelte skole og godkender skolens budget inden for de rammer, som Favrskov Byråd har besluttet.

Til hver folkeskole er der tilknyttet en skolefritidsordning (SFO). Her har børn fra 0. – 3. klasse ret til at blive optaget. Desuden er der klubtilbud for 4.-6. klasse.

Mere om skolerne

 • Indskrivning

  Som hovedregel skal et barn starte i skole i det kalenderår, barnet fylder seks år. I får brev fra distriktsskolen, når tiden er inde. Brevet indeholder detaljerede oplysninger om skolestart og hvordan du indskriver dit barn digitalt.

   

  På Præstemarkskolen er der "rullende indskoling". Der gælder andre regler ved "rullende indskoling". Kontakt venligst skolen for nærmere oplysninger.

   

  Der er mulighed for, at et barn kan begynde i skole et år tidligere. Det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder fem år, hvis barnet fylder fem år, inden 1. oktober. Barnet kan indskrives, hvis det formodes at være tilstrækkeligt modent til at kunne følge undervisningen. Vær opmærksom på annoncering i Favrskov-posten vedrørende indskrivning til skolestart eller henvend jer direkte til distriktsskolen.
   

  Læs mere om skolestart 2019 her
   

  Se også information om:
  Samtykkeerklæring ved skolestart

 • Skoledistrikter

  Her kan du se Favrskov Kommunes oversigt over adresser og distriktsskoler.

  Oversigten indeholder informationer om overbygningsskoler for skoler der slutter efter 6. og 9. klasse.
   

   

  Kortet her ses bedst i en Chrome-browser, alternativt via vores webkort: Skoledistrikter.

  Vær særligt opmærksom på, at der er vejnavne, som har flere forskellige postnumre.
  Du har mulighed for at fremsøge en adresse hurtigt ved at bruge søgefeltet.
   
  Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Børn og Skole på mail: boernogskole@favrskov.dk.

 • Ferieplan


  Ferieplan for skoleåret 2018/2019

  Skolestart mandag 13. august 2018

  (Alle dage inklusive)
  Efterårsferie: Lørdag 13. oktober - søndag 21. oktober 2018
  Juleferie: Fredag 21. december 2018 – onsdag 2. januar 2019
  Vinterferie: Lørdag 9. februar – søndag 17. februar 2019
  Påskeferie: Lørdag 13. april – mandag 22. april 2019
  St. Bededag: Fredag 17. maj 2019
  Kr. Himmelfartsferie: Torsdag 30. maj – søndag 2. juni 2019
  Grundlovsdag: Onsdag 5. juni 2019
  Pinseferie: Lørdag 8. juni – mandag 10. juni 2019
  Sommerferie: Starter lørdag 29. juni 2019

  Ferieplan for skoleåret 2019/20

  Skolestart mandag den 12. august 2019

  (Alle dage inklusive)
  Efterårsferie : Lørdag den 12. oktober - søndag den 20. oktober 2019
  Juleferie: Lørdag den 21. december 2019 – søndag den 5. januar 2020
  Vinterferie: Lørdag den 8. februar – søndag den 16. februar 2020
  Påskeferie: Lørdag den 4. april – mandag den 13. april 2020 
  St. Bededag: Fredag den 8. maj 2020 
  Kr. Himmelfartsferie:Torsdag den 21. maj – søndag den 24. maj 2020 
  Pinseferie: Lørdag den 30. maj – mandag den 1. juni 2020 
  Grundlovsdag: Fredag den 5. juni 2020 
  Sommerferie: Starter lørdag den 27. juni 2020

  Se printvenlig version af ferieplan 2019/20 her

   


   

 • Frit skolevalg

  Du kan ønske, at dit barn kommer på en anden skole end distriktsskolen. Det kan være en skole i eller uden for Favrskov Kommune.  Du vil under alle omstændigheder modtage et brev fra distriktsskolen, når dit barn skal starte i skole.
   
  Hvis du ønsker en anden skole i kommunen end distriktsskolen, skal du skrive det i forbindelse med indskrivningen. Inden 1. januar får du svar fra Børne- og skoleforvaltningen, om barnet er optaget på den ønskede skole. Barnet er til hver en tid sikret plads på distriktsskolen.
   
  Hvis du ønsker en skole uden for kommunen, skal du selv rette henvendelse til den pågældende skole, for at høre om der er plads.
   
  I alle tilfælde, hvor du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for barnets transport til og fra skole. Du skal selv betale for f.eks. et buskort. 

 • Overbygningsskoler

  Hadsten Skole er en af kommunens to skoler med 0. - 10. klasse.
   

  Følgende skoler har Hadsten skole som overbygningskole og/eller hører til Hadsten skoles 10. klasse skoledistrikt:
   

  Bavnehøjskolen 0 . - 6. kl. 

  Hadbjerg Skole 0. -  9. kl.

  Østervangskolen 0. -  9. kl.  

  Lilleåskolen 0. - 6. kl. 

  Haldum-Hinnerup Skole 0. - 9. kl.

  Præstemarkskolen 0. - 9. kl. 

  Rønbækskolen 0. - 9. kl. 
   

  Korsholm Skole 0. - 6. kl. har overbygning fra 7. - 9. kl. på Præstemarkskolen.
   

  Skovvangskolen i Hammel er kommunens anden skole med 0. - 10. klasse. Følgende skoler hører til Skovvangskolens 10. klasse distrikt. 
   

  Tungelundskolen 0. - 9. kl.

  Søndervangskolen 0. - 9. kl. 

  Ulstrup skole 0. - 9. kl.

   

 • Kørsel, hvis eleven er kommet til skade

  Hvis en elev er uheldig, fx brækker benet eller på anden vis er ude at stand til at komme i skole på egen hånd, giver kommunen befordring i form af kørselsgodtgørelse til forældrene - eller taxa. Ordningen gælder for elever, der går i folkeskole eller tager en ungdomsuddannelse, uanset skolens beliggenhed. Man skal have bopæl i Favrskov Kommune, da det er bopælskommunen, der skal betale for transporten. Ordningen gælder ikke elever på privatskole, uanset bopæl. Kontakt privatskolen for nærmere oplysninger.
   

  Bestilling af taxa sker i samarbejde med folkeskolen. Hvis man har mulighed for at klare befordringen i egen bil, kan dette ske efter aftale med Børn og Skole, kontakt:

  Gitte B. Hvornum, 89 64 31 12 (direkte nummer).

   

  Hvis den unge går på en ungdomsuddannelse, skal Gitte B. Hvornum kontaktes, så der kan laves en bevilling. Der skal bruges en lægeattest fra skadestue eller sygehus, som bekræfter behovet, herunder en start- og slutdato. Det er den unges/forældrenes ansvar at få en aftale med et taxaselskab. Der er også mulighed for befordring i egen bil. Lægeattesten sendes til:

  Favrskov Kommune
  Børn og Skole, 
  att. Gitte B. Hvornum
  Skovvej 20
  8382 Hinnerup   

 • Kvalitet i folkeskolerne

  Byrådet har behandlet Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017.
  Du kan læse den her: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017

  Herunder kan du læse skolernes egne kvalitetsrapporter 2017:


  Kvalitetsrapport for Bavnehøjskolen 2017

  Kvalitetsrapport for Hadbjerg Skole 2017

  Kvalitetsrapport for Hadsten Skole 2017

  Kvalitetsrapport for Haldum-Hinnerup Skolen 2017

  Kvalitetsrapport for Korsholm Skole 2017

  Kvalitetsrapport for Lilleåskolen 2017

  Kvalitetsrapport for Præstemarkskolen 2017

  Kvalitetsrapport for Rønbækskolen 2017

  Kvalitetsrapport for Skovvangskolen 2017

  Kvalitetsrapport for Søndervangskolen 2017

  Kvalitetsrapport for Tungelundskolen 2017

  Kvalitetsrapport for Ulstrup Skole 2017

  Kvalitetsrapport for Østervangskolen 2017


  I efteråret 2017 er der gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse på alle skoler inkl. SFO’er. Det er første gang en sådan undersøgelse gennemføres blandt alle forældre til skoleelever i Favrskov Kommune.
   

  Den ny viden om forældrenes oplevelse af kvaliteten supplerer den systematiske evaluering og resultatopfølgning, der finder sted via skolens og kommunens arbejde med kvalitetsrapporterne. 

  Forældretilfredshedsundersøgelse Kommunerapport 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Bavnehøjskolen 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Hadbjerg Skole 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Hadsten Skole 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Haldum-Hinnerup Skolen 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Korsholm Skole 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Lilleåskolen 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Præstemarkskolen 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Rønbækskolen 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Skovvangskolen 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Søndervangskolen 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Tungelundskolen 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Ulstrup Skole 2017

  Forældretilfredshedsundersøgelse Østervangskolen 2017

   

  Her kan du læse om strategi for sprog, læsning og skrivning

   

 • Skolebestyrelser

  Hvis du gerne vil påvirke dit barns skole, er det en mulighed at blive medlem af Skolebestyrelsen.
  Byrådet beslutter økonomi og rammer. Skolelederen og lærerne får i det daglige skolen til at fungere.
    
  Det er eksempelvis skolebestyrelserne, der bestemmer:
  - hvordan skolens økonomiske midler skal bruges.
  - hvad der skal i fokus nu og her.
  - principper for, hvordan tingene skal foregå.
  - skolens værdier og ordensreglerne.
   
  Her kan du læse hele Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

 • Skolestyrelsesvedtægt

  Her kan du læse Skolestyrelsesvedtægten. Den indeholder nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen.

  Vedtægten med bilag indeholder bl.a. bestemmelser om:


  - Opgavefordeling mellem byråd, skolebestyrelse og skoleleder
  - Skolebestyrelsens sammensætning
  - Mål og arbejdsform
  - Skolestruktur
  - Elevråd mv.

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Favrskov)

  Ungdommens Uddannelsesvejledning er en del af Jobcenter Favrskov.
   

  I Ungdommens Uddannelsesvejledning i Favrskov kan du få vejledning om uddannelse og job til unge 13 -24-årige, der har bopæl i Favrskov Kommune. Vejledningen foregår på grundskolerne og de fleste friskoler samt på UU-centeret i Hadsten.
   

  Du kan læse om UU Favrskov her:  www.uu-favrskov.dk
   

  Her kan du blandt finde information om skolevejledningen på kommunens skoler, brobygning og ungdomsuddannelser.

 • Modersmålsundervisning

 • Friskoler i Favrskov Kommune

  Friskoler er private skoler, hvor skolen giver undervisning ud fra særlige religiøse, traditionelle eller pædagogiske principper. Der er egenbetaling.
   

  Herunder kan du finde kontaktoplysninger om friskoler i Favrskov Kommune.
   

  Friskolen i Hinnerup
  Damsbrovej 11, Norring
  8382 Hinnerup
  Leder: Kim Pedersen
  Telefon: 86 91 13 01
   

  Regnbueskolen
  Vadstedvej 101
  8450 Hammel
  Leder: Flemming G. Sørensen
  Telefon: 86 96 51 11
   

  Frijsendal Friskole
  Skolevangsvej 12
  8450 Hammel
  Leder: Niklas Gjerulff Hansen
  Telefon: 86 96 16 96
   

  Voldumegnens Friskole
  Voldum-Rud Vej 40, Voldum
  8370  Hadsten
  Leder: Morten Holck Jørgensen
  Telefon  29 90 73 40

  skoleleder@voldumegnensfriskole.dk
   

  Friskolen Vellev
  Bestyrelsesformand Kim Hammershøj
  Mobil: 22 54 73 63
  Tlf: 36 46 81 52
  kvh@friskolen-vellev.dk

 • Specialundervisning

Kontakt

Børn og Skole
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

19.02.2019
riz