You are here

Skole

Undervisning i kommunens folkeskoler er gratis. Der er mulighed for undervisning fra børnehaveklasse og op til 10. klasse.

I Favrskov Kommune er der desuden supplerende undervisningstilbud i form af specialklasser og modtageklasser. Disse foregår på folkeskolerne. 

Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og ledelse. Skolebestyrelsen har tilsyn med skolen, fastsætter principper for den enkelte skole og godkender skolens budget inden for de rammer, som Favrskov Byråd har besluttet.

Til hver folkeskole er der tilknyttet en skolefritidsordning (SFO). Her har børn fra 0. – 3. klasse ret til at blive optaget. Desuden er der klubtilbud for 4.-6. klasse.

Mere om skolerne

Kontakt

Børn og Skole
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

19.11.2019
riz