Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Aktivitet

  
Favrskov Kommunes aktivitetstilbud på Handicap- og Psykiatriområdet giver tilbud om aktivitet, beskæftigelse og samvær til voksne udviklingshæmmede og til sindslidende efter Lov om Social Sevice §§ 103 og 104.

Aktivitetstilbuddene tager deres udgangspunkt på aktivitetscentre på Industrivej i Hammel og Ellemosevej i Hadsten samt på Naturværket på Teglværksvej i Hinnerup. Centrene formidler og tilrettelægger også ekstern beskæftigelse.

Aktivitetscentrene er et tilbud om meningsfuld beskæftigelse i hverdagen til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
  
Beskæftigelsen består af bl.a. snedkeri, skovarbejde, forskelligt montagearbejde, sansemotorisk stimulering, fysisk aktivitet, køkken/caféarbejde, stenhuggeri, kunstmaling og meget andet.

Foruden de egentlig aktivitetstilbud er der også mulighed for samvær og sociale aktiviteter i Favrskov Kommunes Netværkscafe i Sundhedscenter Hadsten og i Netværkshuse i henholdsvis Hammel, Hinnerup og Ulstrup.

Det kræver ikke visitation at benytte sig af Netværksca
feen og Netværkshusene.

 
Sidst opdateret: 17-12-2013
Næste opdatering:
Email til redaktør: Per Lund Jensen
Side ID: 7824
Kontaktoplysninger

Områdeleder
Allan Fredsgård Larsen
Industrivej 18
8450 Hammel
tlf. 8964 2532


Administrationen Aktivitet, Uddannelse og Job
Industrivej 18
8450 Hammel
tlf. 8964 2532 el 8964 2531