Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Samfund - Borger, SELVBETJENING

Samfund - Borger, SELVBETJENING

Indhold - gå til:
Forbrug og klager
Forsvaret
Kørekort
Nøgletal
Pas
Politi
Politik og valg
Religion
Retsvæsen
Udlandsophold
Udlændinge i Danmark

 

Forbrug og klager:

Forsvaret:

  • Flyvevåbnets uddannelser - find muligheder for uddannelse via Forsvarets Rekruttering og udfyld ansøgningsskema
  • Forsvarets uddannelser - få overblik over uddannelsesmulighederne og udfyld ansøgningsskema om optagelse
  • Hærens uddannelser - find muligheder for uddannelse via Forsvarets Rekruttering og udfyld ansøgningsskema
  • Militærnægtertjeneste - hent ansøgningsskema til militærnægtertjenesten hos Militærnægteradministrationen
  • Søværnets uddannelser - find muligheder for uddannelse via Forsvarets Rekruttering og udfyld ansøgningsskema
  • Værnepligt (kvinder) - find ansøgningsskema til Forsvarets Dag og helbredsspørgeskema for kvinder via Forsvarets Rekruttering

Kørekort:

* Ansøgning om nyt kørekort og kørekortfornyelse kræver personligt fremmøde i Borgerservicecentret i Hinnerup. Bemærk desuden, at du ikke behøver at udfylde en ansøgning inden det personlige fremmøde. Ved kørekortsfornyelse på grund af alder, vil kørekortsansøgningen blive udfyldt via dit besøg hos din praktiserende læge. Kørekort ekspeditioner kan IKKE foretages på kommunens biblioteker.

Nøgletal:

Pas:

* Ansøgning om nyt pas og pasfornyelse kræver personligt fremmøde i Borgerservicecentret i Hinnerup. Bemærk desuden, at du ikke skal udfylde en pasansøgning inden det personlige fremmøde, men at forældre ved pas til børn under 18 år dog skal udfylde samtykkeerklæring for pas til børn på selve pasansøgningen, hvis ikke begge forældremyndighedsindehavere møder personligt sammen med barnet. Pas ekspeditioner kan IKKE foretages på kommunens biblioteker.

Politi:

Politik og valg:

Religion:

Retsvæsen:

Udlandsophold:

P.t. ingen emner

Udlændinge i Danmark:

 
Sidst opdateret: 15-10-2014
Næste opdatering: 31-12-2014 00:00:00
Email til redaktør: Anette Kjærgaard Larsen
Side ID: 6586