Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Ældrerådet

Ældrerådet  i Favrskov Kommune rådgiver politikerne om alle forhold, der har at gøre med ældre borgeres sundhed og velbefindende. 

Ældrerådet rådgiver byrådet i spørgsmål om pleje, omsorg, hjemmehjælp og ældreboliger med mere. Desuden formidler Ældrerådet ældres synspunkter til byrådet.

Enkeltsager behandler Ældrerådet ikke, men en enkeltsag kan godt være starten på en principiel sag. Derfor kan man altid henvende sig til Ældrerådet.

Ældrerådet skal høres i alle spørgsmål, der vedrører ældre. Ældrerådet kan selv rejse spørgsmål på ældreområdet.

Her på siden kan du blandt andet finde mødedatoer, referater og kontaktoplysninger på rådets medlemmer.

 
Sidst opdateret: 21-01-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Sanne Ramsdal
Side ID: 6143
 
Mødekalender for Ældrerådet 2014

15. januar

19. februar

19. marts

23.  april

14. maj

18. juni

20. august

17. september

22. oktober

19. november

17. december