Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Natur

Naturafdelingen dækker vandløb og den terrestriske natur, og opgaverne spænder vidt lige fra sagsbehandling til naturgenopretning.

Her er nogle af de opgaver vi varetager eller hvor vi er involveret:
 
 • Tilsyn med vandløb og den tørre natur.
 • Naturvurdering i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrbrug.
 • Restaurering af vandløb.
 • Naturgenopretningsprojekter.
 • Bekæmpelse af invasive arter, herunder bjørneklo og signalkrebs.
 • Sagsbehandling i henhold til Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven.
 • Naturpleje af moser, heder og overdrev.
 • Tilladelser til etablering af og oprensning af vandhuller.
 • Overvågning af sjældne arter.
 • Formidling.
 • Offentlig adgang, herunder stier i det åbne land. 

 

Billede fra Trækstien ved Vejerslev Skov

Billede fra Trækstien ved Vejerslev Skov.
 
Sidst opdateret: 10-03-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 5348
 
Kontakt Natur og Miljø
Telefon 8964 1010

Telefontid
Mandag og tirsdag: kl. 9.00-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 9.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-12.00

Besøgsadresse
Natur og Miljø
Torvegade 7
Hammel 

Besøgstid
Mandag og tirsdag: kl. 9.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 12.00-17.00
Fredag: kl. 9.30-12.00

Postadresse:
Favrskov Kommune
Natur og Miljø
Skovvej 20
8382 Hinnerup