Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Valg til Ældrerådet i Favrskov Kommune

Retningslinjer for valg til Favrskov Ældreråd
 
Næste valg til Favrskov Ældreråd finder sted 19. november 2013 – samme dag som valget til byrådet og regionsrådet.
I 2009 foregik valget ved brevafstemning. Folketinget har imidlertid senere vedtaget ændrede valgregler, der på nogle punkter smidiggør de hidtidige, eksempelvis må valghandlingen gennemføres i de samme lokaler som valget til kommunalbestyrelser og regionsråd. Derfor afholdes ældrerådsvalget 2013 som fremmødevalg.
  1. Alle borgere i Favrskov Kommune, som er fyldt 60 år på valgdagen, har stemmeret og kan anmeldes som kandidater.
  2. Der kræves ikke stillere, og man kan derfor anmelde sig selv.
  3. Ældrerådsmedlemmer vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v.
  4. Valget finder sted 19. november 2013 samtidig med - og de samme steder - som valget til byrådet og regionsrådet.
  5. Der skal vælges ni medlemmer og tre stedfortrædere, og valget gælder for fire år.
  
Lidt om Ældrerådets opgaver 
  • Rådgiver byrådet i spørgsmål om eksempelvis pleje, omsorg, hjemmehjælp og ældreboliger.
  • Formidler ældres synspunkter til byrådet.
  • Skal høres i alle spørgsmål, der vedrører den ældre del af befolkningen.

Brevstemme til ældrerådsvalget

Fra 28. oktober 2013 og frem til 16. november 2013 er det muligt at brevstemme til ældrerådsvalget.

I Favrskov Kommune kan der brevstemmes på bibliotekerne og på Borgerservicecentret, Skovvej 20, Hinnerup, i normal åbningstid. På Ulstrup bibliotek kan der kun afgives brevstemme i det tidsrum, hvor biblioteket er bemandet.

Se bibliotekernes åbningstider

Borgerservicecentret i Hinnerup holder ekstraordinært åbent for modtagelse af brevstemmer:

Lørdag 2. november 2013 kl. 10.00 – 13.00

Lørdag 9. november 2013 kl. 10.00 – 13.00

Lørdag 16. november 2013 kl. 10.00 – 13.00

 

Husk at medbringe legitimation - eksempelvis sundhedkort, kørekort eller valgkort.

Stemmeafgivning i hjemmet
Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgdagen, kan du brevstemme i eget hjem.

I perioden 22. oktober til 7. november 2013 kan du anmode om at brevstemme i hjemmet. Du skal bruge en ansøgningsblanket - udskriv den ved at klikke (Den hedder: Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet).

Du kan også få blanketten udleveret på et af kommunens fire biblioteker eller få blanketten tilsendt ved at ringe til borgerservice på tlf. 89 64 10 10.

Ansøgningen skal være borgeservice i hænde senest torsdag 7. november 2013 kl. 18.00.


Du vil modtage svar fra Borgerservice om, hvilken dag du får besøg i hjemmet. Det vil enten blive onsdag 13. november eller torsdag 14. november 2013 i tidsrummet kl. 8.30 - 17.30.

 

 

 
Sidst opdateret: 29-10-2013
Næste opdatering:
Email til redaktør: Sanne Ramsdal
Side ID: 6524