Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Hvor og hvordan søger man om Bostøtte

Hvis en borger i Favrskov Kommune har behov for hjælp, omsorg eller støtte efter § 85 (Bostøtte), skal man henvende sig til Social Indsats.
Ved behandling af en ansøgning vil sagsbehandleren vurdere og beskrive borgerens funktionsevne og afklare, om borgeren er omfattet af målgruppen individuel bostøtte.
 
Ved behandling af en ansøgning vil sagsbehandleren efter samtykke fra borgeren indhente de nødvendige lægefaglige, socialfaglige eller andre oplysninger og ud fra disse samt sagens øvrige oplysninger beskrive og vurdere borgerens funktionsevne og afklare, om borgeren er berettiget til hjælp, omsorg og støtte efter § 85.
 
Ved visitation lægges der vægt på:
At borgeren som udgangspunkt medvirker ved behandlingen af sin sag.
At der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter.
At der tilbydes en faglig forsvarlig løsning, og at der anvendes den mindst indgribende foranstaltning.
At det indgår i afgørelsen, at indsatsen så vidt muligt skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt.
Tydelig og gennemsigtig sagsbehandling.
 
Sagsbehandleren vil altid foretage en konkret og individuel helhedsvurdering, inden der træffes en afgørelse om, og i hvilket omfang, borgeren er berettiget til individuel bostøtte.
 
Borgeren får en skriftlig begrundelse for afgørelsen umiddelbart efter visitation, som indeholder oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats, den forventede varighed og eventuelt andre særlige forhold.
Når sagsbehandleren har indhentet de fornødne oplysninger og indstiller sagen til visitation, vil borgeren modtage et brev herom.
  
Herefter vil sagen blive afgjort inden for fire uger. I de særlige tilfælde hvor sagen ikke er afgjort inden for fire uger, sender sagsbehandler brev til borgeren om, hvornår sagen forventes afgjort.
 
Sidst opdateret: 17-12-2013
Næste opdatering:
Email til redaktør: Per Lund Jensen
Side ID: 4352
Åbningstider og adresse

Telefon
Telefon 8964 1010

Telefontid
Mandag kl. 9.00-10.00
Tirsdag kl. 9.00-10.00
Onsdag lukket
Torsdag kl. 9.00-10.00
Fredag kl. 9.00-10.00

Besøgsadresse
Favrskov Kommune
Specialrådgivningen
Sundhedscentret, Hovvej 76
8370 Hadsten 

Postadresse
Favrskov Kommune
Specialrådgivningen
Skovvej 20
8382 Hinnerup