Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Handicap og Psykiatri

 

 Favrskov kommunes botilbud til handicappede yder socialpædagogisk bistand til voksne udviklingshæmmede jf. lov om social service efter §§ 85 eller 108.

Tilbuddet fordeler sig på 13 selvstændige enheder i Hinnerup, Hammel og Hadsten, og p.t. ydes der bistand til ca. 110 borgere. 
   
Som udgangspunkt skal Favrskov Kommune kunne give botilbud til alle borgere i denne målgruppe uanset diagnose og diverse tillægshandicaps.

Den socialpædagogiske bistand udgår fra en række botilbud, der hver især er forskellige.

I nogle botilbud, til borgere med omfattende fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, er der døgndækning. 

Den socialpædagogiske bistand er både af generel og af speciel karakter, der er således specialiserede afdelinger for borgere med udviklingshæmning, der også har et synshandicap, et hørehandicap og svære fysiske handicaps.    
  
Servicedeklaration

Favrskov Kommunes Byråd har den 1. februar 2011 godkendt Servicedeklaration for Botilbud Handicap og Psykiatri.
 
 
 
Sidst opdateret: 14-05-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Per Lund Jensen
Side ID: 7821
Kontaktoplysninger

Områdeleder
Tage Johnsen
Industrivej 18
8450 Hammel
Tlf. nr. 8964 2641

Administrationen Bostøtte og Botilbud Handicap
Industrivej 18
8450 Hammel

Tlf. nr. 8964 2662
Tlf. nr. 8964 2640
Tlf. nr. 8964 2530

 
Botilbud Handicap - Generel information